| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Selektivní in vitro antimikrobiální aktivita isoflavonoidů
Řešitel grantu Ing. Olga Leuner, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Specifikace procesu množení osiva jarních forem obilnin v ekologickém systému hospodaření 
Řešitel grantu prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
Trvání grantu 2009 - 2013
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Stabilizace a motivace výzkumných týmů v oblasti agrobiotechnologických oborů
Řešitel grantu doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
Trvání grantu 2009 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Stanovení infiltračních parametrů na povodí Modrava 2
Řešitel grantu Ing. Lukáš Jačka, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Stanovení spotřeby pracovního času při výsadbě odrostků listnatých dřevin v horských polohách
Řešitel grantu Ing. Martin Baláš
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Stanovení únosnosti dřevěného lepeného stroje
Řešitel grantu Ing. Oldřich Dajbych, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA TF
více informací »
Struktura a historie narušení lesa v NP Šumava na lokalitě \"Trojmezná\" 2
Řešitel grantu Ing. Pavel Janda, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Studium fyziologických vlastností a stanovení chemického složení u experimentálně získaných polyploidních klonů meloku hlíznatého (Ullucus tuberosus) a jakonu (Smallanthus sochifolius)
Řešitel grantu Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Studium rizika kontaminace a nepříznivých půdních vlastností lesních horských půd pro melioraci území s využitím olše šedé (Alnus incana L.)
Řešitel grantu Ing. Michal Jakl, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2010
Poskytovatel CIGA
více informací »
Systémový přístup k interoperabilitě znalostí
Řešitel grantu Ing. Roman Kvasnička, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Sestavení modelu obecné rovnováhy pro analýzu dopadu obchodní politiky
Řešitel grantu Ing. Zuzana Smeets Křístková, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Simulace počítačové sítě pomocí Petriho sítě
Řešitel grantu Ing. Martin Papík, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám
Řešitel grantu doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
Trvání grantu 2008 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Složky pohlavního výběru monogamního kura koroptve polní
Řešitel grantu prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
Trvání grantu 2008 - 2012
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Sociální interakce samotářských včel rodu Anthophora (Hymenoptera: Apoidea) a další aspekty jejich chování.
Řešitel grantu Klára Doležalová
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Stanovení biologické aktivity a chemického složení vybraných druhů tropických a subtropických Ranunculaceae
Řešitel grantu prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2010
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Stanovení příčin destrukce lepených spojů
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA TF
více informací »
Stanovení stechiometrických vlastností pevné biomasy a kapalných paliv a stanovení jejich tepelně-emisních charakteristik
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA TF
více informací »
Stanovení vodou extrahovaného rozpustného organického uhlíku v lesních půdách
Řešitel grantu RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Struktura a historie narušení lesa v NP Šumava na lokalitě "Trojmezná"
Řešitel grantu Ing. Pavel Janda, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA FLD
více informací »
 
page foot