| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Stabilizace kovů/polokovů v kontaminovaných půdách pomocí nového syntetického oxidu manganu: Porovnání s dalšími stabilizačními činidly
Řešitel grantu prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2014
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Stanovení faktorů, které ovlivňují obsah vitamínu A a E v mléce hospodářských zvířat
Řešitel grantu Ing. Tereza Michlová, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Stanovení vláhové potřeby kukuřice seté, čiroku obecného a ječmene jarního v oblasti s nedostatkem srážek
Řešitel grantu Ing. Petr Zábranský, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Struktura a diverzita ptačích společenstev starých ovocných sadů
Řešitel grantu Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Sušení masa antilopy losí (Taurotragus oryx) a masa hovězího v solární sušárně a vliv různých úprav masa před sušením na organoleptické vlastnosti.
Řešitel grantu Ing. Štěpán Marek
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Sběr dat a zpracování taktilní informace ze zařízení PLANTOGRAF
Řešitel grantu Ing. Jan Bílek
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA TF
více informací »
Sdílení pracovní kapacity zaměstnanců
Řešitel grantu Ing. Jan Vondrus
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Sledování transportu vybraných těžkých kovů půdním profilem a jejich příjmu rostlinami
Řešitel grantu doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2011
Poskytovatel CIGA
více informací »
SMEW - Inteligentní prostředí na pracovištích
Řešitel grantu prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.
Trvání grantu 2010 - 2012
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Společenstva makrozoobentosu oligotrofních pramenišť se zaměřením na potravní skupiny a živiny
Řešitel grantu Ing. Lucie Kubíková
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Srovnání a analýza tvorby maloobchodních cen u fair trade, BIO a konvenčních produktů v České republice.
Řešitel grantu Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Srovnání infekční hladiny patogenů Ips typographus (Curculionidae: Scolytinae) v lapačích a lapácích
Řešitel grantu Mgr. Karolína Resnerová, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Stanovení minimální potřeby energie pro zajištění základeních funkcí zemědělství v krizových situacích a analýza možností jejího zajištění z vlastních energetických zdrojů resortu
Řešitel grantu prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.
Trvání grantu 2010 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo vnitra ČR
více informací »
Stanovení morfologické a genetické diverzity vybraných druhů plodin a dřevin
Řešitel grantu doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Stanovení plošného rozložení sněhové pokrývky na Stříbrném hřbetě pomocí GPS
Řešitel grantu Ing. Roman Juras
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Stanovení přesnosti modelové brzdné dráhy
Řešitel grantu Ing. Jiří Porazil
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA TF
více informací »
Stanovení únosnosti dřevěného lepeného spoje
Řešitel grantu Ing. Oldřich Dajbych, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA TF
více informací »
Stanovení vybraných vlastností tuhých biopaliv z pyrolýzní technologie
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA TF
více informací »
Struktura a historie narušení lesa v NP Šumava na lokalitě \"Trojmezná\" 3
Řešitel grantu Ing. Pavel Janda, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Studium životního cyklu širokolistých šťovíků v experimentálních i polních podmínkách
Řešitel grantu Mgr. Veronika Křišťálová
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FZP
více informací »
 
page foot