| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Stanovení metalothioneinů v játrech drobných zemních savců v oblastech s různou úrovní kontaminace rizikovými prvky
Řešitel grantu Ing. Daniela Křivská
Trvání grantu 2014 - 2016
Poskytovatel CIGA
více informací »
Stanovení produkce a složení bioplynu alternativních plodin (Cannabis sativa L.) prostědnictvím batch testů
Řešitel grantu Ing. Pavel Míchal, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Studium biologie a ekologie sojkovce dvoubarvého (Garrulax bicolor) v přirozeném prostředí a monitoring jeho prodeje a míry obratu na ptačích trzích
Řešitel grantu Ing. Tomáš Bušina, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Studium pedologických a geologických vlastností zájmových území v ČR
Řešitel grantu doc. Ing. Lenka Pavlů, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Studium původce nádorovitosti kořenů košťálovin – Plasmodiophora brassicae Wor. na ozimé řepce v České republice
Řešitel grantu Mgr. Veronika Konradyová
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel CIGA
více informací »
Studium tvorby odtoku v měřítku povodí a experimentální plochy – Národní park Bavorský les
Řešitel grantu Kristýna Svobodová
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Sukcese rostlinných druhů mokřadních olšin v České republice: vliv kolonizace druhů a genetické variability
Řešitel grantu Ing. Josef Hulík
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Systematika izotopů thalia v antropogenně ovlivněných geosystémech – biogeochemický přístup
Řešitel grantu doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2016
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Sběr dat pro studii biodiverzity a sukcese epifytických a epixylických mechorostů a lišejníků ve vztahu k dynamice horských smrkových lesů ve střední Evropě
Řešitel grantu Ing. Lucie Zemanová
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
SIRIUS Inovace bakalářských studijních programů poradenství v odborném vzdělávání učitelství praktického vyučování a učitelství odborných předmětů
Řešitel grantu Mgr. Jiří Votava, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2015
Poskytovatel Magistrát hl. m. Prahy
více informací »
Skrytý potenciál při zavádění biopotravin do mateřských škol
Řešitel grantu Ing. Petra Šánová, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Sledování vlivu změn prostředí na růstovou dynamiku a vitalitu horských smrkových lesů s použitím informací obsažených v letokruzích - přírůst a koncentrace izotopů uhlíku
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2016
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Sociální interakce žiraf v různých typech prostředí
Řešitel grantu doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Spoluúčast studentů na experimentech u vybraných druhů ovocných dřevin při řešení diplomových prací v oboru Produkční zahradnictví
Řešitel grantu doc. Ing. Josef Sus, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Srovnání preference mršiny drobných savců s různým typem dekompozice nekrofágními brouky (Coleoptera)
Řešitel grantu doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Srovnání stavu abiotických faktorů a vývoje landuse na vybraných přeshraničních povodích s výskytem perlorodky říční v západních a jižních Čechách
Řešitel grantu Mgr. Michal Bílý, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Stanovení kvantitativních charakteristik znalostního textu
Řešitel grantu Ing. Tereza Horáková, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Stanovení obsahu vitaminu A a E v syrovém a pasterovaném mléce hospodářských zvířat a sledování vlivu skladování na obsah těchto vitaminů.
Řešitel grantu Ing. Tereza Michlová, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Stanovení produkce a složení bioplynu pomocí batch testů z dřevní biomasy a z travních společenstev v závislosti na různém způsobu předúpravy
Řešitel grantu Ing. Pavel Míchal, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
STANOVENÍ SORTIMENTACE A PŘÍRŮSTOVÝCH CHARAKTERISTIK JEDNOTLIVÝCH STROMŮ V RÁMCI SEGMENTŮ TYPU VÝVOJE LESA V POROSTECH S PROBÍHAJÍCÍ PŘESTAVBOU NA LÚ KLOKOČNÁ (LESY ČR, s. p.)
Řešitel grantu Ing. Otakar Švec
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FLD
více informací »
 
page foot