| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (296) B (87) C (91) Č (13) D (152)
E (187) F (76) G (37) H (135) I (177) J (12) K (129) L (38) M (381) N (113)
O (189) P (446) Q (2) R (141) Ř (8) S (397) Š (12) T (141) U (44) Ú (11)
V (923) W (6) X (1) Y (3) Z (191) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


RES COMPASS
Řešitel grantu prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
Trvání grantu 2008 - 2010
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Revize evropských druhů rodu Conioscinella (Diptera, Chlorapidae)
Řešitel grantu Ing. Štěpán Kubík, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Rizika predace ptačích hnízd ve fragmentované suburbánní krajině
Řešitel grantu Mgr. Petr Suvorov
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Regionální uskupení rozvojových zemí se zaměřením na Afriku
Řešitel grantu doc. Ing. Irena Benešová, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2007
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice
Řešitel grantu doc. Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2011
Poskytovatel Ministerstvo životního prostředí ČR
více informací »
Rekonštrukcie nepovodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok (najmä klímy) na ekologicky stabilnejšie ekosystémy
Řešitel grantu prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel Národné lesnícke centrum Zvolen- Slovensko
více informací »
Revize evropských druhů rodu Tricimba (Diptera, Chloropidae)
Řešitel grantu Ing. Štěpán Kubík, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Revize taxonomické distribuce isoflavonoidů
Řešitel grantu prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2008
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Rozšíření výukového software Linea
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Rozvoj bakalářského profesního studia oboru zootechnického na ČZU v Praze rozšířením o nový výukový předmět "Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti"
Řešitel grantu Ing. Ivona Svobodová, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2008
Poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
více informací »
Rozlišení plemen a linií kapra obecného s využitím geografické morfometrie
Řešitel grantu Ing. Miloslav Petrtýl, Ph.D.
Trvání grantu 2005 - 2005
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Rozvoj a inovace laboratoře techniky prostředí
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Kic, DrSc.
Trvání grantu 2005 - 2005
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Rhizosféra jako indikátor změn přístupných živin v půdách s dlouhodbě rozdílnými systémy hnojení
Řešitel grantu prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2004 - 2007
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Rozlišení pohlavních typů P. infenstans a jejich rezistence k fenylamidům
Řešitel grantu Ing. Jana Mazáková, Ph.D.
Trvání grantu 2004 - 2004
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Rozšíření ekologického zemědělství na orné půdě v krajině, bioprodukce pro širší potravinářské a krmivářské využití
Řešitel grantu prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2004 - 2007
Poskytovatel Ministerstvo životního prostředí ČR
více informací »
Racionální systémy hospodaření se začleněním půd uvedených do klidu pro zachování půdní úrodnosti, biodiverzity a omezení šíření významných plevelných druhů
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2001 - 2004
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Regionální a sociální rozvoj venkovských oblastí
Řešitel grantu prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
Trvání grantu 2001 - 2001
Poskytovatel Open Society Fund
více informací »
Rozhodovací systémy pro optimalizaci produkce a kvality konzumních brambor a pro jejich uplatnění na trhu
Řešitel grantu prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.
Trvání grantu 2001 - 2004
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
 
page foot