| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (296) B (87) C (91) Č (13) D (152)
E (187) F (76) G (37) H (135) I (177) J (12) K (129) L (38) M (381) N (113)
O (189) P (446) Q (2) R (141) Ř (8) S (397) Š (12) T (141) U (44) Ú (11)
V (923) W (6) X (1) Y (3) Z (191) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Rekonstrukce fotovoltaického systému a aplikace mikroskopických metod při studiu struktury materiálů
Řešitel grantu prof. Ing. Martin Libra, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA TF
více informací »
Reprodukční úsilí druhů Rumex obtusifolius a Rumex crispus v přirozených polních podmínkách
Řešitel grantu Mgr. Vladimíra Jurasová
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Resource preservation by application of bioefectors in European crop production
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2012 - 2017
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Revealing shape variability in carrion beetles (Coleoptera: Silphidae) using geometric morphometrics
Řešitel grantu Jarin Qubaiová, MSc., Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Revitalizace toků a niv v povodí Rakovnického potoka a jejich vliv na odtokové poměry
Řešitel grantu Ing. Miroslav Pácl
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Rizika hnízdních ztrát čejky chocholaté v zemědělské krajině a možnosti jejich zmírnění
Řešitel grantu Ing. Václav Zámečník
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel CIGA
více informací »
Role osobní iniciativy zaměstnanců v oblasti inovačního procesu
Řešitel grantu prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Rozbor vstupních kvalitativních a kvantitativních dendrometrických veličin pro dřevinu smrk ztepilý (Picea abies KARST.) a vytvoření sortimentačního modelu pro lokální podmínky
Řešitel grantu Ing. Radka Stolariková
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Rozvoj vědeckých týmů na České zemědělské univerzitě v Praze s cílem posílení pedagogických aktivit v mimopražských pracovištích
Řešitel grantu Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2015
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
RESTEP - Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2011 - 2014
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Revize extrakčních metod pro studium mobility a biologické dostupnosti kovů/polokovů pomocí definovaných syntetických směsí - modelový přístup
Řešitel grantu doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2013
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Role akustických signálů v interakcích predátor-kořist a predátor-predátor
Řešitel grantu Mgr. Richard Policht, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2012
Poskytovatel CIGA
více informací »
Reakce populací vybraných modelových skupin obratlovců na prostředí imisemi postižených oblastí Krušných hor
Řešitel grantu Václav Tomášek
Trvání grantu 2010 - 2011
Poskytovatel CIGA
více informací »
Realizace technického řešení výnosoměrného čidla pro svinovací lisy s variabilní lisovací komorou
Řešitel grantu doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA TF
více informací »
Rekonstrukce režimu přirozených disturbancí v horských smrkových pralesích
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2014
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Rozpracování metodiky využití migračních zkoušek při ochraně životního prostředí
Řešitel grantu Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel CIGA
více informací »
Reprodukční charakteristika juvenilních jedinců prasete divokého v ČR
Řešitel grantu Ing. Miloš Ježek, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Rezervy půdního draslíku v podmínkách trvalé negativní živinové bilance v obilnářských systémech. 
Řešitel grantu prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2009 - 2013
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Reakce bezobratlých na disturbance v agrocenózách: vliv agrotechnických zásahů na přežívání a prostorovou distribuci vybraných druhů
Řešitel grantu Ing. Michal Knapp, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2009
Poskytovatel CIGA
více informací »
Regionální integrace rozvojových zemí se zvláštním zaměřením na Afriku
Řešitel grantu doc. Ing. Irena Benešová, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA PEF
více informací »
 
page foot