| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Posílení infiltračních procesů regulací odtoku vod z malých povodí
Řešitel grantu doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2015
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Preferenční proudění vody ve strukturních půdách PREFLOWAT
Řešitel grantu prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
PRICE - PRactical Implementation of Coexistence in Europe
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2015
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Produkce a vliv jedle obrovské na půdu na lokalitách Sokolovska
Řešitel grantu Ing. Martin Fulín
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Produkce, akumulace energie a fyziologické charakteristiky vybraných druhů bylin ve vztahu k ekologii bukových fytocenóz
Řešitel grantu Ing. Helena Hniličková, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Propojení systémů PZTS a biometrických detektorů v závislosti na jejich bezpečnosti a spolehlivosti
Řešitel grantu Ing. Veronika Hartová, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA TF
více informací »
Prostorová distribuce a biotopové nároky strnada lučního (Miliaria calandra)
Řešitel grantu Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Prostředí vědeckého výzkumu v oblasti rurální sociologie v ČR a jeho rozvoj
Řešitel grantu Ing. Pavlína Zrůbková
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Průzkum nabídky potravin vhodných pro zákazníky s nesnášenlivostí lepku v maloobchodě.
Řešitel grantu doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Příprava biocharu z různých zdrojů biomasy, jeho vlastnosti a využití 
Řešitel grantu Ing. Kateřina Pračke
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Příspěvek na drobný spotřební materiál nutný pro přípravu vzorků k analýzám vybraných přírodních látek v potravinách a zemědělských surovinách podle metodik doktorských prací
Řešitel grantu prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Ptačí společenstva starých ovocných sadů
Řešitel grantu Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Paměťový efekt predátorů při predaci ptačích hnízd
Řešitel grantu prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Pastevní a sociální chování kopytníků na pastvě: vliv různých typů podnětů na ostražité a sociální chování skotu na pastvě
Řešitel grantu Eva Kyznarová
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Patogeny lýkožrouta modřínovhé ( Ips cembrae) ve střední Evropě: mikrosporidie a prvoci známí u kůrovců rodu Ips (Coleoptera, Curculionidae)
Řešitel grantu Mgr. Karolína Resnerová, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR
Řešitel grantu prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Trvání grantu 2011 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Plánování projektových zdrojů s ohledem na náklady projektu v podmínkách neurčitosti
Řešitel grantu prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.
Trvání grantu 2011 - 2012
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Podnikové determinanty ovlivňující inovační klima v malých a středních podnicích v České republice
Řešitel grantu prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2011 - 2012
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Podpora a rozvoj vědecké práce studentů doktorského studia oboru Speciální zootechnika při zpracování doktorských disertačních prací
Řešitel grantu Ing. Michaela Nejdlová
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora a rozvoj vědecké práce studentů doktorského studia oboru Speciální zootechnika při zpracování doktorských disertačních prací
Řešitel grantu prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot