| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Potenciál spolupráce očima místních akčních skupin: synergie nebo obava
Řešitel grantu Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Preferenční proudění vody ve strukturních půdách PREFLOWAT2
Řešitel grantu prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Propojení systémů detekce frakvenčních přenosů s PZTS
Řešitel grantu Ing. Jan Hart, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA TF
více informací »
Prostorová aktivita prasete divokého v intenzivně lovené populaci
Řešitel grantu Ing. Lukáš Pleskač
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Prostory funkcí, váhové nerovnosti a interpolace II
Řešitel grantu doc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2017
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Prvkové mapování těžkých kovů v rostlinných a živočišných akumulátorech; kde se akumulují?
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2013 - 2016
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Příprava legislativních, hospodářsko-upravnických, mysliveckých a pěstitelsko-ochranářských rámců jako nástrojů adaptace lesního hospodářství na změny přírodních a společenských podmínek
Řešitel grantu prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
Trvání grantu 2013 - 2017
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Příprava projektu analýzy izotopického znečištění Arktidy a Subarktidy
Řešitel grantu prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel Finanční mechanismus EHP/Norska
více informací »
Pěstebně-ekologické a ekonomické optimum výchovy lesních porostů 
Řešitel grantu doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2016
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Početnost vybraných synantropních druhů ptáků v malých sídlech v okolí Prahy
Řešitel grantu Ing. Lucie Šmejdová
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Podpora  experimentální realizace magisterských diplomových prací podle schválených metodik. Mimořádná stipendia studentům MgrSP.
Řešitel grantu doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora a rozvoj vědecké práce studentů doktorského studia oboru Speciální zootechnika při zpracování doktorských disertačních prací
Řešitel grantu prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora a rozvoj vědecké práce studentů magisterského studia při zpracování diplomových prací
Řešitel grantu prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora aktivity studentů doktorského studia a kvality jejich disertačních prací formou mimořádných stipendií
Řešitel grantu prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora aktivního zapojení studentů magisterského studia do výzkumu na katedře formou mimořádných stipendií
Řešitel grantu prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora experimentální činnosti studentů MgrSP při řešení výzkumu realizovaného v rámci diplomových prací v oblasti agroekologie a biometeorologie
Řešitel grantu Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora specifického vysokoškolského výzkumu studentů MgrSP a akademických pracovníků na katedře botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ.
Řešitel grantu prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora studentů dokončujících disertační práce na Katedře pedologie a ochrany půd a podpora začínajících studentů DSP
Řešitel grantu prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Polyfenolové sloučeniny v tradičních zemědělských plodinách
Řešitel grantu prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Porovnání metod stanovení nasycené hydraulické vodivosti – případová studie z horských podzolových půd
Řešitel grantu Ing. Lukáš Jačka, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FZP
více informací »
 
page foot