| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Představuje komercializace tradičních produktů vhodné řešení pro rozvoj horských zemědělských systémů Kyrgyzstánu?
Řešitel grantu Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Přehled půdních informačních databázových systémů a vlastní návrh struktury půdní databáze pro Českou republiku
Řešitel grantu Ing. Adéla Marie Marhoul
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Příprava a zavedení sledování stavu předmětů ochrany evropsky významných lokalit
Řešitel grantu prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Trvání grantu 2014 - 2016
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Přírodě blízké pěstební postupy podporující kontinuitu a zvyšující komplexitu lesních porostů při zachování jejich produkční funkce
Řešitel grantu Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Příspěvek na zajištění širšího souboru experimentálního materiálu ke zkvalitnění  doktorských prací. Mimořádná stipendia studentům DSP.
Řešitel grantu prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Pěstování douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) na kyselých stanovištích ve středních polohách na území ŠLP ČZU a ŠP Písek
Řešitel grantu Ing. Jiří Kubeček
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Početnost a distribuce vybraných druhů sov v Ptačí oblasti Novohradské hory
Řešitel grantu Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Podpora a rozvoj vědecké práce studentky DSP oboru zemědělská chemie
Řešitel grantu Ing. Eva Vondráčková
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora a rozvoj vědecké práce studentů magisterského studia při zpracování diplomových prací.
Řešitel grantu prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora experimentální činnosti studentů a jejího provozního zabezpečení podle metodik magisterských diplomových prací řešených na Katedře pícninářství a trávníkářství v roce 2013
Řešitel grantu Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora materiálního zabezpečení diplomových prací se zaměřením na květinářství
Řešitel grantu Ing. Pavel Matiska, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora odborných aktivit studentů magisterských oborů a zlepšení instrumentálního vybavení a materiálního zajištění experimentů při řešení diplomových prací v oblasti zelinářství
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora publikační aktivity studentů doktorského studia
Řešitel grantu prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora společného výzkumu studentů MgrSP a akademických pracovníků na katedře botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ.
Řešitel grantu prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora stávajících a začínajících studentů DSP na Katedře pedologie a ochrany půd
Řešitel grantu prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Populační ekologie šťovíku kadeřavého (Rumex crispus): srovnání české, švédské a sibiřské populace
Řešitel grantu Mgr. Vladimíra Jurasová
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
POROVNÁNÍ LETOKRUHOVÉ CHRONOLOGIE DŘEVIN ROSTOUCÍCH NA ANTROPOGENNÍCH A LESNÍCH PŮDÁCH
Řešitel grantu Ing. Lukáš Dragoun
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Porovnání vlastností vodního prostředí post-těžební krajiny s různými typy krajin těžbou neovlivněných pohledem obojživelníků
Řešitel grantu Ing. Daniela Budská (Smolová)
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Posouzení příčin postsocialistického rozvoje zástavby ve významných residenčních oblastech Halle a Prahy a jeho následek na schopnost ukládání uhlíku do půd v městském ekosystému (srovnávací studie)
Řešitel grantu Ing. Ivana Galušková, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Potenciál pěstování jedle obrovské v ČR
Řešitel grantu Ing. Martin Fulín
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FLD
více informací »
 
page foot