| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Podpora experimentální činnosti studentů a jejího provozního zabezpečení podle metodik diplomových prací řešených na Katedře pícninářství a trávníkářství v roce 2015
Řešitel grantu doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora harmonizace Boloňského systému vysokého školství u zemědělských vysokých škol na Ukrajině
Řešitel grantu Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel Ministerstvo zahraničních věcí ČR
více informací »
Podpora publikační činnosti a mobility studentů doktorského studia na Katedře agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Řešitel grantu prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů MgrSP při přípravě diplomových prací zaměřených na zemědělství a rozvoj venkovského prostoru.
Řešitel grantu prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora studentů magisterského studia
Řešitel grantu RNDr. Oldřich Vacek, CSc.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Populační ekologie zrzohlávky rudozobé v jihočeských rybničních pánvích
Řešitel grantu Mgr. Klára Poláková
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Posouzení rizik biologických invazí živočišných druhů, se kterými se obchoduje v Evropské unii
Řešitel grantu doc. Ing. Jiří Patoka, Ph.D., DiS.
Trvání grantu 2015 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Problematika UI/UX v návaznosti na aplikace podporující regionální rozvoj a obory příbuzné
Řešitel grantu Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Prostorová distribuce a populační ekologie kriticky ohroženého okáče bělopásného v oblasti vodní nádrže Orlík
Řešitel grantu Ing. Lada Jakubíková, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Představuje komercializace tradičních produktů vhodné řešení pro rozvoj horských zemědělských systémů Kyrgyzstánu?
Řešitel grantu Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Příprava a ověření metodiky pro hodnoc.
Řešitel grantu Ing. Petr Javůrek
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Přispívá městské zemědělství k trvale udržitelnému rozvoji sídel?
Řešitel grantu Ing. Markéta Mikovcová
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Podpora a rozvoj vědecké práce studentů magisterského studia při zpracování diplomových prací.
Řešitel grantu prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora experimentální činnosti studentů a jejího provozního zabezpečení podle metodik magisterských diplomových prací řešených na Katedře pícninářství a trávníkářství v roce 2014
Řešitel grantu Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora končících a začínajících studentů DSP na katedře pedologie a ochrany půd
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů MgrSP při přípravě diplomových prací zaměřených na zemědělství a rozvoj venkovského prostoru.
Řešitel grantu prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Politické a správní aspekty rozvoje venkova v novém období regionální politiky (2014 - 2020)
Řešitel grantu Ing. Sylvie Kobzev Kotásková, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Populační ekologie šťovíku kadeřavého (Rumex crispus): srovnání české, švédské a sibiřské populace v 2. roce růstu
Řešitel grantu Mgr. Vladimíra Jurasová
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Porovnání půdních vlastností a diverzity rostlin na rekultivovaných a nerekultivovaných Kladenských haldách
Řešitel grantu Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Pregerenční proudění vody ve strukturních půdách PREFLOWA3
Řešitel grantu prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
 
page foot