| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Potenciál otevřených dat v rezortu zemědělství se zřetelem na jejich korektnost a agregovatelnost
Řešitel grantu doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Potenciál využití Internet of Things s důrazem na rozvoj regionů a agrární sektor
Řešitel grantu Ing. Jan Pavlík
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
POTENCIÁLNÍ MOBILITA CHROMU V PŮDĚ
Řešitel grantu Ing. Julie Jeřábková
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Potenciální zdroje chyb při studiu sorpce selenanů v půdách v tradičním schématu vsádkového experimentu při stanovení selenu technikou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
Řešitel grantu Ing. Lukáš Praus
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel CIGA
více informací »
Použitie entomopatogénnej huby Beauveria bassiana na ochranu sadeníc pred zrelostým žerom tvrdoňa smrekového (Hylobius abietis L.)
Řešitel grantu Bc. Michal Lalík
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Prameny spojují krajiny a státy - environmentální vzdělávání a kooperace v regionu Liberec-Zittau
Řešitel grantu prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2019
Poskytovatel Ministerstvo pro mistni rozvoj ČR
více informací »
Principy tvorby lamelových materiálů
Řešitel grantu Ing. Elena Miftieva
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Produkční charakteristika melioračních a zpevňujících dřevin dle stanovištních podmínek a stupně smíšení v rámci optimalizace jejich využití
Řešitel grantu Ing. Michal Třeštík
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Prostorově genetická struktura a příbuzenská struktura populace bobra evropského (Castor fiber) ve střední Evropě
Řešitel grantu Ing. Jan Horníček
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Proteomická analýza antimikrobiálních účinků terpenů pomocí hmotnostní spektrometrie s ionizací laserem za přítomnosti matrice v kombinaci s detektorem doby letu (MALDI-TOF)
Řešitel grantu Ing. Matěj Božik, MSc, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Protipožární odolnost rostlého dřeva a dřeva tepelně upravené (thermowoodu) ošetřeného antipyrénmi na přírodní a syntetické báze
Řešitel grantu Ing. Hana Čekovská
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Protizánětlivá aktivita vybraných stilbenů, 2-arylbenzofuranů a jejich metabolitů
Řešitel grantu doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Představuje komercializace trad.produktů
Řešitel grantu Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Psychoaktivní látky ve vodním prostředí a jejich vliv na exponované organismy
Řešitel grantu prof. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Půdní a hydrologické sucho v měnícím se klimatu
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Půdní voda a energetická rovnováha ve vztahu k plánování zavlažování
Řešitel grantu Ing. Sanjar Khodjaev
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Pevnostní charakteristika čepových spojů
Řešitel grantu Ing. Milan Podlena
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Plán péče pro rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého v České republice
Řešitel grantu doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel Finanční mechanismus EHP/Norska
více informací »
Podpora a rozvoj vědecké práce studentů doktorského studia oboru Speciální zootechnika při zpracování doktorských disertačních prací.
Řešitel grantu prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora a rozvoj vědecké práce studentů magisterského studia při zpracování diplomových prací.
Řešitel grantu prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot