| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Přírodní látky jako konzervanty potravin
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů při přípravě diplomových a disertačních prací zaměřených na stres rostlin, rozvoj venkova a krajiny
Řešitel grantu RNDr. Milan Skalický, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora vědeckovýzkumné činnosti studentů a mladých vědeckých pracovníků na Katedře veterinárních disciplín
Řešitel grantu doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora vědecko-výzkumných a publikačních aktivit studentů DSP se zahradnickou specializací
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora výzkumné a publikační činnosti v oblasti výživy rostlin
Řešitel grantu Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Pokročilé metody stanovení in vitro antimikrobiální aktivity rostlinných látek, extraktů a silic
Řešitel grantu Ing. Johana Rondevaldová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Posouzení vlivu aplikace minerálních a organických látek na hydrofyzikální vlastnosti půd
Řešitel grantu Martin Kovář
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Prostorová orientace loveckých plemen psů: interakce mezi senzorickou percepcí a faktory ovlivňujícími schopnost orientace
Řešitel grantu Kateřina Benediktová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Prostorová predikce půdních vlastností a jednotek založená na poloze v krajině a dalších charakteristikách stanoviště
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Půda/hornina a voda - vědecké exkurze
Řešitel grantu prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Platforma pro identifikaci a interpretaci stresových faktorů v rostlinné produkci
Řešitel grantu doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
více informací »
Podpora experimentální činnosti studentů a jejího provozního zabezpečení podle metodik diplomových prací řešených na Katedře pícninářství a trávníkářství v roce 2016
Řešitel grantu Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora kontinuity doktorského studia na katedře pedologie a ochrany půd
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora odborných aktivit studentů magisterských oborů a materiálního zajištění experimentů
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů MgrSP při přípravě diplomových prací zaměřených na zemědělství a rozvoj venkovského prostoru.
Řešitel grantu prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora studentů magisterského studia při vědecko-výzkumné činnosti na katedře
Řešitel grantu Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Poplašná vokalizace gibonů chovaných v zajetí na nebezpečí
Řešitel grantu Ing. Zuzana Pohanková
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Porovnání využitelnosti rozdílných metod klasifikace svalových vláken
Řešitel grantu Ing. Nicole Lebedová
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Posouzení míry expozice rizikovými prvky v zalidněných oblastech historické těžby stříbra
Řešitel grantu Ing. Julie Jeřábková
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
POSOUZENÍ VLIVU NÍZKÝCH TEPLOT V KOMBINACI SE ZNEČIŠTĚNÍM NA VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY ANATOMICKÉ STAVBY DŘEVA SMRKU V OBLASTI KLINOVCE V OBDOBÍ 1971 - 2015
Řešitel grantu Bc. Martin Lexa
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
 
page foot