| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Prostorová variabilita potenciálně rizikových prvků v půdě s ohledem na obsah půdní organické hmoty (SOM)
Řešitel grantu Ing. Petra Křížová, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Přímá volba starostů
Řešitel grantu Ing. Václav Bubeníček, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Přítomnost a aktivita mikroorganismů v těle hostitele a vnějším prostředí s ohledem na kvalitu a bezpečnost potravin a krmiv
Řešitel grantu Lucie Malá
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Palivové modely smrkových lesů jako podklad pro modelování šíření lesních požárů pomocí softwaru FARSITE
Řešitel grantu Ing. Roman Berčák
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Pilotní projekt daňové laboratoře s využitím HUBRU PEF
Řešitel grantu Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Pilotní projekt daňové laboratoře s využitím HUBRU PEF
Řešitel grantu Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Podpora experimentální práce studentů doktorského studia v oblasti herbicidní rezistence a vlivu agrotechnických postupů na mikrovariabilitu půdního prostředí
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora rozvoje mezinárodních mobilit výzkumných pracovníků ČZU v Praze (PROMO)
Řešitel grantu prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Řešitel grantu Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Pokročilé zpracování dat leteckého laserového skenování za účelem schematizace vodních toků pro potřeby matematického modelování
Řešitel grantu Ing. Lenka Pavlíčková
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Posouzení technologie úsporného zpracování půdy
Řešitel grantu Ing. Adéla Melicharová
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Postglaciální historie diploidně-polyploidního komplexu Alnus glutinosa na Balkánském poloostrově
Řešitel grantu Ing. Jan Šmíd
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Použití biouhlí ze zbytkové biomasy pro sorpci digestátu ze zemědělských bioplynových stanic při aplikaci na zemědělskou půdu
Řešitel grantu Jan Velebil
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
PowerHUB - transfer technologií
Řešitel grantu Ing. Vojtěch Novotný, PhD.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Praktické aspekty použití biouhlu v rozdílných půdách a substrátech
Řešitel grantu Ing. Markéta Miháliková, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Predikce predizpozice pro vznik intramamárních infekcí na základě morfologie struku a ultrasonografického pozorování vnitřních strukových struktur u dojnic plemene Jersey a Holštýn; a následné vyhodnocení vlivu na kvalitu mléka a dojitelnost
Řešitel grantu Ing. Matúš Gašparík
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Promotion of sustainable use of neglected and underutilized resources among small-scale farmers: Knowledge, Markets, Values and Institutions
Řešitel grantu Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Prostory funkcí a aproximace
Řešitel grantu doc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Proteomická analýza spermií – fyziologie oplození a ovlivňování úspěšnosti kryokonzervace
Řešitel grantu Ing. Ondřej Šimoník, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Přezimování slunéček: vliv zimních teplot na přezimování, energetické zásoby a imunitní systém
Řešitel grantu Ing. Michal Řeřicha
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
 
page foot