| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech
Řešitel grantu doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby – rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
Trvání grantu 2008 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Obnova a udržitelný rozvoj lesa v komunitě Phong My, Vietnam
Řešitel grantu prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
Trvání grantu 2007 - 2009
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Odstraňování biomasy z fytoextrakce - neřešený problém
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2007 - 2009
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Ochrana a obnova historických krajinných struktur
Řešitel grantu doc. Ing. Kristina Janečková Molnárová, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2007
Poskytovatel GA FLE
více informací »
Olfaktorické schopnosti hrobaříků (Coleoptera: Silphidae)
Řešitel grantu Ing. Hana Šípková, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2007
Poskytovatel GA FLE
více informací »
Optická determinace rozměrů deformovaného vzorku stlačovaného trhačkou Instron 4464
Řešitel grantu Mgr. Josef Zeman, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2007
Poskytovatel GA TF
více informací »
Optimalizace složení zahradnických substrátů na bázi rašeliny, kůrového kompostu, stavebních, demoličních a zelených komunálních odpadů
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2007
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Ovlivňování biodiverzity hmyzu v krajině různými způsoby zemědělského využití půdy a zemědělskými technologiemi se zaměřením na škůdce trav a jetelovin a jejich bioregulátory
Řešitel grantu prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc.
Trvání grantu 2007 - 2011
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Odborná analýza Opatření 1.3
Řešitel grantu prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace spalování směsných fytopaliv
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Polák, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA TF
více informací »
Obnova lesního prostředí při zalesnění nelesních a devastovaných stanovišť
Řešitel grantu prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Trvání grantu 2005 - 2008
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Oddělené biologické čištění kalové vody vznikající při odvodňování anaerobně stabilizovaného kalu na ČOV s využitím postupu nitrace a následné denitritace
Řešitel grantu Ing. Pavel Švehla, Ph.D.
Trvání grantu 2005 - 2006
Poskytovatel CIGA
více informací »
Ochrana proti plísni bramboru podle náchylnosti odrůd k chorobě na základě nových poznatků o epidemiologii patogena se zřetelem na životní prostředí, ekonomické aspekty ochrany a kvalitu produkce
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
Trvání grantu 2005 - 2009
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
On-line case study pro kvantitativní podporu rozhodování
Řešitel grantu prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.
Trvání grantu 2005 - 2005
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Ověření nového systému výživy rostlin dusíkem CULTAN (Controlled Uptake Long Term Ammonium Nutrition) u vybraných plodin
Řešitel grantu prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2005 - 2009
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Obnova krajiny Kladenska
Řešitel grantu doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
Trvání grantu 2004 - 2006
Poskytovatel Ministerstvo životního prostředí ČR
více informací »
Obnova mimoprodukčních funkcí zemědělské krajiny v procesu komplexních pozemkových úprav
Řešitel grantu prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Trvání grantu 2004 - 2008
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Ochrana vod v odvodněných pramenných oblastech
Řešitel grantu prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Trvání grantu 2004 - 2007
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Osciloskopicka diagnostika elektronicky rizenych systemu
Řešitel grantu Ing. Bohuslav Peterka, Ph.D.
Trvání grantu 2004 - 2004
Poskytovatel GA TF
více informací »
 
page foot