| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (300) B (89) C (95) Č (13) D (156)
E (189) F (76) G (39) H (135) I (182) J (12) K (131) L (39) M (383) N (115)
O (190) P (455) Q (2) R (143) Ř (9) S (399) Š (13) T (143) U (44) Ú (12)
V (928) W (6) X (1) Y (4) Z (194) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Obsahy sloučenin hliníku v lesních půdách – identifikace problémových lokalit, metody omezení degradačních změn v půdách, možnosti hospodaření pro udržení produkční a ostatních funkcí lesa
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Trvání grantu 2009 - 2013
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Odborné vzdělávání a celoživotní učení v kontextu vývoje venkovského prostoru v ČR
Řešitel grantu prof. Ing. Milan Slavík, CSc.
Trvání grantu 2009 - 2011
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Optimalizace technologie faremního vermikompostování 
Řešitel grantu doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2013
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimální postupy při statistické analýze vícerozměrných datových souborů
Řešitel grantu Ing. Zuzana Pacáková, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Oborový portál pro propagaci agroturistiky v České republice
Řešitel grantu Ing. Václav Lohr, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Obsah purinových látek v náhražkách masa: zhodnocení rizik a možností snížení jejich vlivu na hyperuricemii
Řešitel grantu doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2010
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při intenzivních dešťových srážkách
Řešitel grantu doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech
Řešitel grantu doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby – rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
Trvání grantu 2008 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Obnova a udržitelný rozvoj lesa v komunitě Phong My, Vietnam
Řešitel grantu prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
Trvání grantu 2007 - 2009
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Odstraňování biomasy z fytoextrakce - neřešený problém
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2007 - 2009
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Ochrana a obnova historických krajinných struktur
Řešitel grantu doc. Ing. Kristina Janečková Molnárová, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2007
Poskytovatel GA FLE
více informací »
Olfaktorické schopnosti hrobaříků (Coleoptera: Silphidae)
Řešitel grantu Ing. Hana Šípková, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2007
Poskytovatel GA FLE
více informací »
Optimalizace složení zahradnických substrátů na bázi rašeliny, kůrového kompostu, stavebních, demoličních a zelených komunálních odpadů
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2007
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Ovlivňování biodiverzity hmyzu v krajině různými způsoby zemědělského využití půdy a zemědělskými technologiemi se zaměřením na škůdce trav a jetelovin a jejich bioregulátory
Řešitel grantu prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc.
Trvání grantu 2007 - 2011
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Odborná analýza Opatření 1.3
Řešitel grantu prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace spalování směsných fytopaliv
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Polák, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA TF
více informací »
Obnova lesního prostředí při zalesnění nelesních a devastovaných stanovišť
Řešitel grantu prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Trvání grantu 2005 - 2008
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Oddělené biologické čištění kalové vody vznikající při odvodňování anaerobně stabilizovaného kalu na ČOV s využitím postupu nitrace a následné denitritace
Řešitel grantu Ing. Pavel Švehla, Ph.D.
Trvání grantu 2005 - 2006
Poskytovatel CIGA
více informací »
Ochrana proti plísni bramboru podle náchylnosti odrůd k chorobě na základě nových poznatků o epidemiologii patogena se zřetelem na životní prostředí, ekonomické aspekty ochrany a kvalitu produkce
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
Trvání grantu 2005 - 2009
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
 
page foot