| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (300) B (89) C (95) Č (13) D (156)
E (189) F (76) G (39) H (135) I (182) J (12) K (131) L (39) M (383) N (115)
O (190) P (455) Q (2) R (143) Ř (9) S (399) Š (13) T (143) U (44) Ú (12)
V (928) W (6) X (1) Y (4) Z (194) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Osobní prostor kopytníku v přírodě a v lidské péči: vliv na sociální chování
Řešitel grantu Ing. Pavla Jůnková Vymyslická, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2015
Poskytovatel CIGA
více informací »
Občanská společnost a princip sdílené odpovědnosti za stav životního prostředí v rezidenční oblasti
Řešitel grantu Ing. Bc. Pavla Varvažovská, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Optimalizace energetických parametrů horizontálních zemních výměníků tepelných čerpadel s ohledem na půdní a hydrologické podmínky lokality 
Řešitel grantu doc. Ing. Pavel Neuberger, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2015
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Optimalizace řízení technologického procesu strojního česání chmele 
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. František Kumhála
Trvání grantu 2012 - 2015
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Optimalizace systému tvarování a řezu jabloní v integrované a ekologické produkci, s následným využitím dřevní biomasy k energetickým a pěstebním účelům
Řešitel grantu doc. Ing. Josef Sus, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2016
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace výše mýtní těžby v podmínkách České republiky
Řešitel grantu Ing. Eliška Trnková
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Optimalizace využití těžebních zbytků v lesích s ohledem na bilanci živin a trvalost lesní produkce
Řešitel grantu prof. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2016
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Ocenění rekreační funkce národních parků
Řešitel grantu Ing. Michaela Havlíková, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2012
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Odběr a zpracování rozsáhlých souborů půdních a geologických vzorků
Řešitel grantu doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Odhad parametrů vegetace pomocí metod obrazové spektroskopie
Řešitel grantu doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Optimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství
Řešitel grantu Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace práce výrobních systémů v dopravě dříví
Řešitel grantu Ing. Vladislav Nový
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Ověření neinvazivních metod detekce říje a březosti ze slin u sudokopytníků
Řešitel grantu Ing. Tamara Fedorova, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Optimalizace a zefektivnění extrakce DNA z asimilačního aparátu jehličnatých dřevin
Řešitel grantu Ing. Jiří Korecký, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích
Řešitel grantu prof. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace pěstebních postupů pro zajištění obnovy dřevin přirozené druhové skladby ve vybrané části NP České Švýcarsko
Řešitel grantu Bc. Barbora Kučeravá
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Optimalizace pěstování rostlin pro údržbu krajiny
Řešitel grantu Ing. et Ing. Ondřej Škubna, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2011
Poskytovatel CIGA
více informací »
Optimalizace sanitačních procesů v agropotravinářském průmyslu z hlediska snižování zatěžování životního prostředí
Řešitel grantu doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA TF
více informací »
Ověření možnosti získání hodnot dendrometrických veličin pomocí pozemní digitální stereofotogrammetrie
Řešitel grantu Ing. Karel Kuželka, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Ovlivnění ptačích společenstev vysokorychlostní komunikací
Řešitel grantu Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FZP
více informací »
 
page foot