| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Ocenění rekreační funkce národních parků
Řešitel grantu Ing. Michaela Havlíková, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2012
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Odběr a zpracování rozsáhlých souborů půdních a geologických vzorků
Řešitel grantu doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Odhad parametrů vegetace pomocí metod obrazové spektroskopie
Řešitel grantu doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Optimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství
Řešitel grantu Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace práce výrobních systémů v dopravě dříví
Řešitel grantu Ing. Vladislav Nový
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Ověření neinvazivních metod detekce říje a březosti ze slin u sudokopytníků
Řešitel grantu Ing. Tamara Fedorova, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Optimalizace a zefektivnění extrakce DNA z asimilačního aparátu jehličnatých dřevin
Řešitel grantu Ing. Jiří Korecký, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích
Řešitel grantu doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace pěstebních postupů pro zajištění obnovy dřevin přirozené druhové skladby ve vybrané části NP České Švýcarsko
Řešitel grantu Bc. Barbora Kučeravá
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Optimalizace pěstování rostlin pro údržbu krajiny
Řešitel grantu Ing. et Ing. Ondřej Škubna, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2011
Poskytovatel CIGA
více informací »
Optimalizace sanitačních procesů v agropotravinářském průmyslu z hlediska snižování zatěžování životního prostředí
Řešitel grantu doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA TF
více informací »
Ověření možnosti získání hodnot dendrometrických veličin pomocí pozemní digitální stereofotogrammetrie
Řešitel grantu Ing. Karel Kuželka, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Ovlivnění ptačích společenstev vysokorychlostní komunikací
Řešitel grantu Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Obsahy sloučenin hliníku v lesních půdách – identifikace problémových lokalit, metody omezení degradačních změn v půdách, možnosti hospodaření pro udržení produkční a ostatních funkcí lesa
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Trvání grantu 2009 - 2013
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Odborné vzdělávání a celoživotní učení v kontextu vývoje venkovského prostoru v ČR
Řešitel grantu prof. Ing. Milan Slavík, CSc.
Trvání grantu 2009 - 2011
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Optimalizace technologie faremního vermikompostování 
Řešitel grantu doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2013
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimální postupy při statistické analýze vícerozměrných datových souborů
Řešitel grantu Ing. Zuzana Pacáková, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Oborový portál pro propagaci agroturistiky v České republice
Řešitel grantu Ing. Václav Lohr, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Obsah purinových látek v náhražkách masa: zhodnocení rizik a možností snížení jejich vlivu na hyperuricemii
Řešitel grantu doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2010
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při intenzivních dešťových srážkách
Řešitel grantu doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
 
page foot