| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Opatření k minimalizaci negativních vlivů plošných a bodových zdrojů N a P v zemědělských povodích: výzkum jejich konstrukce, umístění a účinnosti
Řešitel grantu prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Trvání grantu 2014 - 2017
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Optimalizace pěstební směsi s douglaskou tisolistou (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) – cíl pěstování této dřeviny
Řešitel grantu Ing. Jiří Kubeček
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Ověření platnosti Sweezyho modelu u oligopolní cenové konkurence na trzích privátních značek potravin
Řešitel grantu Ing. Roman Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Ověření vlivu fenolových látek a extraktů přírodní medicíny na oxidační potenciál a xanthinoxidoreduktasovou aktivitu střevní mukosy na modelu Caco-2 buněk
Řešitel grantu Ing. Ivo Doskočil, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel CIGA
více informací »
Obhospodařování podhorských travních porostů ve vztahu k druhové diverzitě rostlin a ochraně přírody
Řešitel grantu Ing. Vendula Ludvíková, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Odezva Calamagrostis epigejos (L.) Roth na vybrané typy managementu z hlediska teorie her
Řešitel grantu Ing. Pavla Vachová, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Odvození a praktická aplikace metodiky ke zjišťování ekonomické efektivity nepasečných přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným
Řešitel grantu doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Optimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky
Řešitel grantu doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2017
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace managementu zalesňování zemědělské půdy ve vztahu ke zvýšení retenčního potenciálu krajiny
Řešitel grantu prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2017
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace metodik a zefektivnění využití experimentálního zařízení katedry agroekologie a biometeorologie při výzkumu realizovaném zaměstnanci a studenty DSP
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Optimalizace technologických parametrů systému sběru vybraných komodit komunálního odpadu
Řešitel grantu Ing. David Houška
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA TF
více informací »
Optimalizace zapojení segmentovaného kapacitního čidla a měření parametrů dřevní štěpky
Řešitel grantu Ing. Jakub Lev, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA TF
více informací »
Osobní prostor kopytníku v přírodě a v lidské péči: vliv na sociální chování
Řešitel grantu Ing. Pavla Jůnková Vymyslická, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2015
Poskytovatel CIGA
více informací »
Ožívání městského společenství: případ komunitních zahrad
Řešitel grantu Ing. Markéta Mikovcová
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Občanská společnost a princip sdílené odpovědnosti za stav životního prostředí v rezidenční oblasti
Řešitel grantu Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Optimalizace energetických parametrů horizontálních zemních výměníků tepelných čerpadel s ohledem na půdní a hydrologické podmínky lokality 
Řešitel grantu doc. Ing. Pavel Neuberger, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2015
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Optimalizace řízení technologického procesu strojního česání chmele 
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. František Kumhála
Trvání grantu 2012 - 2015
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Optimalizace systému tvarování a řezu jabloní v integrované a ekologické produkci, s následným využitím dřevní biomasy k energetickým a pěstebním účelům
Řešitel grantu doc. Ing. Josef Sus, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2016
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace výše mýtní těžby v podmínkách České republiky
Řešitel grantu Ing. Eliška Trnková
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Optimalizace využití těžebních zbytků v lesích s ohledem na bilanci živin a trvalost lesní produkce
Řešitel grantu doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2016
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
 
page foot