| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (300) B (89) C (95) Č (13) D (156)
E (189) F (76) G (39) H (135) I (182) J (12) K (131) L (39) M (383) N (115)
O (190) P (455) Q (2) R (143) Ř (9) S (399) Š (13) T (143) U (44) Ú (12)
V (928) W (6) X (1) Y (4) Z (194) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Optimalizace nových metodických postupů pro řešení doktorských disertačních prací
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Optimalizace proteinové výživy monogastrických zvířat na bázi odrůd semen lupiny bílé (Lupinus albus)
Řešitel grantu prof. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2019
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace sortimentace a druhování dříví zpracovávaného harvestorovou technologií a návrh postupů pro kontrolu přesnosti měření objemu výroby pro posílení produkční funkce lesa a zachování stability porostů vůči škodlivým činitelům.
Řešitel grantu doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace systému dotační podpory zemědělských produktů s ohledem an produkci veřejných statků
Řešitel grantu prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace technologií ochrany slunečnice v souladu se zásadami integrované produkce
Řešitel grantu doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace využití melioračních a zpev
Řešitel grantu Ing. Michal Třeštík
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech
Řešitel grantu prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Trvání grantu 2015 - 2017
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Ověřování tarifních postupů v neživotním pojištění
Řešitel grantu Ing. Jana Švecová, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Omezení rizik spojených s používáním pesticidů založené na analýze ekonomiky vybraných komodit a hodnocení vlivu pesticidů na životní prostředí
Řešitel grantu doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Opatření k minimalizaci negativních vlivů plošných a bodových zdrojů N a P v zemědělských povodích: výzkum jejich konstrukce, umístění a účinnosti
Řešitel grantu prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Trvání grantu 2014 - 2017
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Optimalizace pěstební směsi s douglaskou tisolistou (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) – cíl pěstování této dřeviny
Řešitel grantu Ing. Jiří Kubeček
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Ověření platnosti Sweezyho modelu u oligopolní cenové konkurence na trzích privátních značek potravin
Řešitel grantu Ing. Roman Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Ověření vlivu fenolových látek a extraktů přírodní medicíny na oxidační potenciál a xanthinoxidoreduktasovou aktivitu střevní mukosy na modelu Caco-2 buněk
Řešitel grantu Ing. Ivo Doskočil, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel CIGA
více informací »
Obhospodařování podhorských travních porostů ve vztahu k druhové diverzitě rostlin a ochraně přírody
Řešitel grantu Ing. Vendula Ludvíková, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Odezva Calamagrostis epigejos (L.) Roth na vybrané typy managementu z hlediska teorie her
Řešitel grantu Ing. Pavla Vachová, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Odvození a praktická aplikace metodiky ke zjišťování ekonomické efektivity nepasečných přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným
Řešitel grantu prof. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Optimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky
Řešitel grantu prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2017
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace managementu zalesňování zemědělské půdy ve vztahu ke zvýšení retenčního potenciálu krajiny
Řešitel grantu prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2017
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace metodik a zefektivnění využití experimentálního zařízení katedry agroekologie a biometeorologie při výzkumu realizovaném zaměstnanci a studenty DSP
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Optimalizace zapojení segmentovaného kapacitního čidla a měření parametrů dřevní štěpky
Řešitel grantu Ing. Jakub Lev, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA TF
více informací »
 
page foot