| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (300) B (89) C (95) Č (13) D (156)
E (189) F (76) G (39) H (135) I (182) J (12) K (131) L (39) M (383) N (115)
O (190) P (455) Q (2) R (143) Ř (9) S (399) Š (13) T (143) U (44) Ú (12)
V (928) W (6) X (1) Y (4) Z (194) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Obnova a zakládání lesních porostů pomocí vyspělého sadebního materiálu v podmínkách rekultivovaných a bývalých zemědělských půd a zabuřenělých stanovišť
Řešitel grantu Ing. Josef Gallo, MSc., Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Ontogeneze, cirkadianní aktivita a přežívání mláďat subtropické čejky černoprsé (Vanellus indicus)v kontextu jejich behaviorálních profilů
Řešitel grantu Ing. Eva Vozabulová
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Ophiostomatální houby asociované s Hylesinus crenatus.
Řešitel grantu Bc. František Jůna
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Optimization of parameters relevant to high pressure hydrostatic compaction of agricultural food, feed and and nutraceutical materials
Řešitel grantu Olaosebikan Layi Akangbe, M.Sc.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Orthologní glutamát karboxypeptidázy 2 v modelových organizmech - hledání fyziologických rolí a terapeutického potenciálu enigmatického enzymu
Řešitel grantu RNDr. Jan Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2021
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Ověření možností monitorování zvěře za úponmoci monitorovacích systémů založaných na principu internetu věcí
Řešitel grantu Ing. Pavel Matějka
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině (OWAD)
Řešitel grantu Ing. Aleš Vorel, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Odběr pachových vzorků osob formou bukálního stěru a jejich využití v rozlišování pachu metodou pachové identifikace
Řešitel grantu Ing. Ludvík Pinc, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo vnitra ČR
více informací »
Odrůdy pšenice s různobarevným zrnem – zdroj sekundárních metabolitů
Řešitel grantu Ing. Matyáš Orsák, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Ochrana jahodníku před rostlinnými patogeny rodu Phytophthora
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace četnosti kontrolních měření při výrobě dříví harvestorovou technologií s ohledem na požadovanou přesnost stanovení výsledného objemu z elektronického příjmu dříví
Řešitel grantu Ing. Monika Löwe
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Optimalizace distribuce potravin určených pro zvláštní výživu se zaměřením na bezlepkové produkty
Řešitel grantu doc. Ing. Daniela Šálková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Optimalizace managementu obnovy lesních porostů na stanovištích dotčených povrchovou těžbou
Řešitel grantu Mgr. Alena Walmsley, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimializace provozních parametrů šroubového lisu při lisování semen olejnin
Řešitel grantu Olaosebikan Layi Akangbe, M.Sc.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Ohodnocení vybran. obnovitelných zdrojů
Řešitel grantu doc. Ing. Bc. Tatiana Alexiou Ivanova, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Optimalizace dopravních vazeb na nadmístní úrovni
Řešitel grantu prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Ověřování a zavádění nových technologií chemické ochrany proti plevelům šetrných k prostředí a pěstovaným plodinám
Řešitel grantu Ing. Kristýna Kysilková
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Ovlivňují symbionti globální vzorce hojnosti termitů?
Řešitel grantu doc. Mgr. Jan Šobotník, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Občanský aktivismus a jeho projekce do místního politického života
Řešitel grantu Ing. Bc. Pavla Varvažovská, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Ontogeneze vokalizace u gibonů rodu Nomascus
Řešitel grantu Ing. Michal Hradec, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot