| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Optimalizace distribuce potravin určených pro zvláštní výživu se zaměřením na bezlepkové produkty
Řešitel grantu Ing. Daniela Šálková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Optimalizace managementu obnovy lesních porostů na stanovištích dotčených povrchovou těžbou
Řešitel grantu Mgr. Alena Walmsley, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimializace provozních parametrů šroubového lisu při lisování semen olejnin
Řešitel grantu Olaosebikan Layi Akangbe, M.Sc.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Obrazová analýza a měření elektrických vlastností dřevní štěpky
Řešitel grantu Ing. Václav Křepčík
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel CIGA
více informací »
Ohodnocení vybran. obnovitelných zdrojů
Řešitel grantu doc. Ing. Bc. Tatiana Ivanova, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Optimalizace dopravních vazeb na nadmístní úrovni
Řešitel grantu prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Optimalizace metodického postupu testování odolnosti vybraného sortimentu brukvovité zeleniny vůči patogenu Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans
Řešitel grantu Ing. Věra Kofránková
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Ověřování a zavádění nových technologií chemické ochrany proti plevelům šetrných k prostředí a pěstovaným plodinám
Řešitel grantu Ing. Kristýna Kysilková
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Ovlivňují symbionti globální vzorce hojnosti termitů?
Řešitel grantu doc. Mgr. Jan Šobotník, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Občanský aktivismus a jeho projekce do místního politického života
Řešitel grantu Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Ontogeneze vokalizace u gibonů rodu Nomascus
Řešitel grantu Ing. Michal Hradec, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Optimalizace nových metodických postupů pro řešení doktorských disertačních prací
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Optimalizace proteinové výživy monogastrických zvířat na bázi odrůd semen lupiny bílé (Lupinus albus)
Řešitel grantu prof. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2019
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace sortimentace a druhování dříví zpracovávaného harvestorovou technologií a návrh postupů pro kontrolu přesnosti měření objemu výroby pro posílení produkční funkce lesa a zachování stability porostů vůči škodlivým činitelům.
Řešitel grantu doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace systému dotační podpory zemědělských produktů s ohledem an produkci veřejných statků
Řešitel grantu prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace technologií ochrany slunečnice v souladu se zásadami integrované produkce
Řešitel grantu doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace využití melioračních a zpev
Řešitel grantu Ing. Michal Třeštík
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech
Řešitel grantu prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Trvání grantu 2015 - 2017
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Ověřování tarifních postupů v neživotním pojištění
Řešitel grantu Ing. Jana Křečková, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Omezení rizik spojených s používáním pesticidů založené na analýze ekonomiky vybraných komodit a hodnocení vlivu pesticidů na životní prostředí
Řešitel grantu doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
 
page foot