| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Navrhování experimentů v oblasti vývoje produktu a více-faktorová optimalizace produkce
Řešitel grantu doc. Ing. Tomáš Macák, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2014
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Nové postupy v pěstebních technologiích okopanin šetrné k životnímu prostředí
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2015
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Numerická a funkční analýza sektoru akvakultury, včetně sportovního rybářství, zaměřená na zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení stavu vodních ekosystémů 
Řešitel grantu prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Náhrada rašeliny upraveným separovaným digestátem v pěstebních substrátech a jeho využití při pěstování hrnkových rostlin
Řešitel grantu Ing. Lukáš Kaplan, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2012
Poskytovatel CIGA
více informací »
Návrh nového systému plošné ochrany půdy v ČR s ohledem na její multifunkční využití –optimalizační model hodnotících kritérií pro prostorové plánování,legislativní a ekonomické nástroje.
Řešitel grantu prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
Trvání grantu 2011 - 2013
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Neurčitost ve fázi analýzy pracnosti SW projektu za použití fuzzy metod
Řešitel grantu Ing. Martin Flégl, PhD.
Trvání grantu 2011 - 2012
Poskytovatel GA PEF
více informací »
New species of aquatic plants suitable for use in phytoremediation of waste-water in tropical and subtropical regions.
Řešitel grantu Ing. Martin Dvořák
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Nitrační stres v průběhu přirozené a stresem indukované senescence
Řešitel grantu prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.
Trvání grantu 2011 - 2013
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Nová užitá technologie a nová fumigační komora na použití kyanovodíku pro fytokaranténu komodit a dřeva a uchování kvality osiv a dalších rostlinných materiálů
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území České republiky
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
Trvání grantu 2010 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo vnitra ČR
více informací »
Nepřímá metoda měření emisí za provozu
Řešitel grantu Ing. Martin Kotek, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA TF
více informací »
Novelizace a regionalizace faktoru erozní účinnosti přívalových dešťů (R) pro podmínky České republiky
Řešitel grantu Ing. Vojtěch Barták
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Nástroj pro podporu orchestrace v servisně orientované architektuře
Řešitel grantu Ing. Jiří Brožek, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Návrh metodiky analýzy, nasazení a rozvoje Business Intelligence systémů
Řešitel grantu Ing. Martin Závodný
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Neasociativita a multilinearita
Řešitel grantu prof. Ing. RNDr. Petr Němec, DrSc.
Trvání grantu 2009 - 2013
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Nebezpečí břečkotoků na území KRNAP a možnosti jejich predikce
Řešitel grantu Roman Juras
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Nové způsoby agrotechniky brambor v systému ekologického zemědělství
Řešitel grantu Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel CIGA
více informací »
Novelizace faktoru erozní účinnosti přívalových dešťů pro podmínky ČR
Řešitel grantu Ing. Dominika Kobzová
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Návrh konceptu metodiky pro zavádění rozsáhlých Business Intelligence (BI) řešení a identifikace kritických bodů v rámci BI projektů
Řešitel grantu Ing. Martin Závodný
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Nové postupy systému kontroly syrového mléka a mléčných výrobků v etapách technologického procesu výroby a finalizace
Řešitel grantu doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
Trvání grantu 2008 - 2011
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
 
page foot