| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Natural Products as Preservatives
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
NÁVRH PANELU NA BÁZI DŘEVA PRO OBVODOVÉ OPLÁŠTĚNÍ BUDOV VČETNĚ POSOUZENÍ TEPELNĚ-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A ZPŮSOBU JEHO APLIKACE
Řešitel grantu Ing. Miloš Pavelek, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Nové přístupy využití geodat v habitat-species modelech
Řešitel grantu Ing. Petr Klápště
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Natural products as preservatives in food processing
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Návrh na zlepšení vypovídací schopnosti ekonomických ukazatelů používaných pro hodnocení finanční výkonnosti lesních závodů v České republice
Řešitel grantu Ing. Markéta Beranová, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Necílové vlivy pesticidů v lemových společenstvech na necílové organismy a jejich biodiverzitu z pohledu rostlin a členovců (pavouci - Araneae).
Řešitel grantu Ing. Kristýna Kysilková
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Nové konstrukční a diagnostické prvky v technických systémech
Řešitel grantu Ing. Pavel Kouřím
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA TF
více informací »
Nanočástice železa a jejich interakce s půdami, bakteriemi a rostlinami
Řešitel grantu Ing. Zuzana Vaňková, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel CIGA
více informací »
Nativní a multiplatformní prostředí klient/server informačních zdrojů
Řešitel grantu Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Natural products as preservatives in food processing
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Neinvazivní monitoring reprodukčního cyklu a březosti u exotických savců laboratorními testy moči, slin a trusu
Řešitel grantu Ing. Tamara Fedorova, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel CIGA
více informací »
Nové metody pro podporu řídících pracovníků v zemědělství
Řešitel grantu Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Nové technologie batymetrie vodních toků a nádrží pro stanovení jejich zásobních kapacit a sledování množství a dynamiky sedimentů
Řešitel grantu Ing. Radek Roub, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2017
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Návrh progresivní zadní nápravy pro Formuli Student
Řešitel grantu Ing. Martin Kotek, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA TF
více informací »
Návrh a ověření technologie skladování načesaného chmele v kapacitním zařízení s pasivní cirkulací vzduchu
Řešitel grantu Ing. Lubomír Vent
Trvání grantu 2013 - 2113
Poskytovatel GA TF
více informací »
Návrh signifikace potravinářského zboží prodávané formou nabídky Fair Trade (FT) v České republice
Řešitel grantu Ing. Štefan Toth
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nim
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2017
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Nutriční hodnota dřevin využívaných jako zimní krmivo pro hospodářská zvířata.
Řešitel grantu Ing. Michaela Kopřivová Stejskalová, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Návrh inovačního řešení technologie posklizňové úpravy chmele
Řešitel grantu Ing. Lubomír Vent
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA TF
více informací »
Návrh, konstrukce a realizace snímačů teploty v tepelné diagnostice strojů
Řešitel grantu Ing. Miloslav Linda, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA TF
více informací »
 
page foot