| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Komplexní studie hnízdní biologie sýce rousného v imisních oblastech Krušných hor se zaměřením na využití výsledků při aplikované ochraně druhu
Řešitel grantu Ing. Jan Hanel
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA FLE
více informací »
Konkurence bioenergetických produktů
Řešitel grantu prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.
Trvání grantu 2006 - 2009
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Kontrola Kokcidios u kuřat při různých typech technologií v TS
Řešitel grantu Iyad Badran Abdel, MSc.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
k zelené
Řešitel grantu doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
Trvání grantu 2005 - 2007
Poskytovatel Nepřiřazeno
více informací »
Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami
Řešitel grantu doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.
Trvání grantu 2005 - 2008
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Komplexní virtuální prostředí předmětů katedry operační a systémové analýzy
Řešitel grantu Ing. Martin Pelikán, Ph.D.
Trvání grantu 2005 - 2005
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Kompozitní lisovanaá biopaliva (Konstrukční úpravy trhacího stroje)
Řešitel grantu prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.
Trvání grantu 2005 - 2005
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Kapacity Building and Comunication Strategy for the Forestry
Řešitel grantu RNDr. Marcel Riedl, CSc.
Trvání grantu 2004 - 2004
Poskytovatel FAO Roma
více informací »
Komplexní metoda monitorování a detekce kontaminace skladovaných obilovin a cereálních produktů škůdci pomocí fyzikálně-chemických, imunochemických a molekulárních technik
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
Trvání grantu 2004 - 2007
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Krajinně-architektonické principy pozemových úprav
Řešitel grantu Ing. Blanka Kottová, Ph.D.
Trvání grantu 2004 - 2004
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Kvalita organické hmoty v půdě ve vztahu k typu lesního porostu
Řešitel grantu doc. Ing. Lenka Pavlů, Ph.D.
Trvání grantu 2004 - 2004
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2003 - 2005
Poskytovatel Ministerstvo životního prostředí ČR
více informací »
Komplexní výzkum dvoukřídlých v Národním parku Podyjí
Řešitel grantu prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc.
Trvání grantu 2002 - 2004
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Komplexní rezistence proti chorobám u jabloní
Řešitel grantu doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
Trvání grantu 2001 - 2004
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Koncepce sanace území dlouhodobě kontaminovaného toxickými prvky v podmínkách trvale udržitelnéo zemědělství
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2001 - 2004
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Kvalita půdy a její kritéria, vyhodnocení jejího současného stavu a trendu vývoje s ohledem na degradační procesy a s návrhy na její využívání a zlepšování
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2001 - 2004
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Kvalita a funkce půdy ve vztahu k udržitelnému vývoji a ochraně půdního pokryvu
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
Trvání grantu 1999 - 2004
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
 
page foot