| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Komplexní zhodnocení stavu populace jestřába lesního (Accipiter gentilis) na Liberecku
Řešitel grantu Ing. Jan Hanel
Trvání grantu 2011 - 2012
Poskytovatel CIGA
více informací »
Komunikace územní samosprávy s veřejností na území Středočeského kraje
Řešitel grantu doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
Trvání grantu 2011 - 2012
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Kvalita a efektivnost lidských zdrojů v podmínkách globalizace ekonomik
Řešitel grantu doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.
Trvání grantu 2011 - 2012
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu
Řešitel grantu prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
Trvání grantu 2010 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Kompetenční přístup a efektivní komunikace jako faktor konkurenční výhody
Řešitel grantu Ing. Jan Vondrus
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Komplexní analýza mikrosatelitních lokusů genových zdrojů chmele
Řešitel grantu Ing. Jakub Vašek, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Komplexní nepeněžní a ekonomické hodnocení biodiverzity
Řešitel grantu prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.
Trvání grantu 2009 - 2011
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Korelace spektrálních znaků půd s půdními charakteristikami a jejich využití v digitálním mapování půd
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Trvání grantu 2009 - 2012
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Krajinné změny v Mosteckém a Sokolovském regionu od 19. - 21. století
Řešitel grantu Ing. Helena Palacká
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Komplexní studie hnízdní biologie sýce rousného v imisních oblastech Krušných hor
Řešitel grantu Václav Tomášek
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Komplexní systém profesního poradenství na PEF ČZU v Praze
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Jarolímek, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2011
Poskytovatel Magistrát hl. m. Prahy
více informací »
Krajinně ekologické funkce dochovaných mezních pásů středověkých plužin – podklady pro ochranu těchto historických krajinných struktur a pro plánování krajin s trvale udržitelným hospodařením
Řešitel grantu doc. Ing. Kristina Janečková Molnárová, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2009
Poskytovatel CIGA
více informací »
Kvantifikace rozvoje regionů s využitím moderních statistických metod
Řešitel grantu Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Kvantitativní popis vlivu obsahu humusu na barvu půdy pro sledování půdní eroze
Řešitel grantu doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Kyrgyzstán - Udržitelný rozvoj venkovských oblastí Lejlekského okresu
Řešitel grantu Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2010
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Komplexní studie hnízdní biologie sýce rousného v imisních oblastech Krušných hor
Řešitel grantu Ing. Jan Hanel
Trvání grantu 2007 - 2007
Poskytovatel GA FLE
více informací »
Krajinně-architektonické principy obnovy zemědělské krajiny
Řešitel grantu prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Trvání grantu 2007 - 2010
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Karyologické studium u krajových kultivarů a nově získaných genotypů druhu Smallanthus sonchifolius, pomocí flow-cytomerie a stanovení počtu chromozomů.
Řešitel grantu Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Kolektivizace v Československu 1948-1960. Politické a sociální proměny venkova
Řešitel grantu RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2008
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Kompatibilita lesních a zemědělských půdních map velkého měřítka
Řešitel grantu doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot