| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 5 (1) 6 (1) A (304) B (91) C (99) Č (14)
D (161) E (195) F (80) G (39) H (135) I (184) J (12) K (133) L (43) M (384)
N (119) O (192) P (468) Q (3) R (148) Ř (9) S (408) Š (13) T (152) U (47)
Ú (13) V (937) W (7) X (1) Y (4) Z (195) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Impact evaluation of agricultural development projects in developing countries – Case study in Northern Vietnam
Řešitel grantu Ing. Barbora Jandová
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
In vitro indukovaná Polyploidie u vybraných zemědělských plodin, okrasných a léčivých rostlin
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Indikátory negativní energetické bilance ve vztahu k obnově reprodukčních funkcí krav po otelení
Řešitel grantu Ing. Jaromír Ducháček, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Individuální model cestovních nákladů návštěvníků geoparků
Řešitel grantu Ing. Michaela Havlíková, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Inovace zpracování ejakulátu býků a technologických postupů výroby inseminačních dávek vedoucí ke zvýšení jejich oplozovací schopnosti
Řešitel grantu doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2016
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Integrovaná ochrana proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách s využitím prognózy výskytu choroby a na základě nových poznatků o změnách v populacich patogena a procesech rozkladu hlíz
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2016
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Integrované hodnocení dopadů hmyzích škůdců a houbových patogenů na smrkové porosty ČR jako východisko pro jejich operativní management
Řešitel grantu prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2016
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Interkulturní komunikace
Řešitel grantu Ing. Mikuláš Josek, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA PEF
více informací »
International comparisons of product supply chains in the agro-food sectors: determinants of their competitiveness and performance on EU and international markets
Řešitel grantu prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2014
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Invazní mechovka Pectinatella magnica v České republice: její biologie a sekundární metabolity
Řešitel grantu prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2016
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Imobilizace rizikových prvků v kontaminované půdě pomocí vápenatých hmot v reálných a v modelových podmínkách
Řešitel grantu Ing. Stanislava Kroulíková, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Implementace metod projektového řízení na vybraném subjektu veřejného sektoru
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák
Trvání grantu 2011 - 2012
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Informační technologie pro rozvoj regionů - digitální propast v ČR
Řešitel grantu doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2012
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Inovace pěstitelských technologií ve školkařství a ovocnářství podle metodik diplomových prací studentů magisterského studijního oboru Produkční zahradnictví
Řešitel grantu doc. Ing. Josef Sus, CSc.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Inovativní metody pěstování brambor v ekologickém zemědělství
Řešitel grantu Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel CIGA
více informací »
Integrace systému CCTV do PZTS budov
Řešitel grantu Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA TF
více informací »
Izotopy chrómu jako indikátor samočištění kontaminovaných vod: Řešení technologie za užití hmotnostní spektrometrie
Řešitel grantu prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2014
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Identifikace bifidobakterií z trávicího traktu mladých přežvýkavců s ohledem na jejich možné budoucí využití jako probiotik v chovech skotu
Řešitel grantu doc. Ing. Věra Neužil Bunešová, PhD.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Informační systém monitoringu efektivity a výkonnosti výrobních zařízení - OEE-DTM
Řešitel grantu prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.
Trvání grantu 2010 - 2011
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
více informací »
Inovace marketingové strategie Provozně ekonomické fakulty v oblasti přijímání nových studentů do bakalářských programů
Řešitel grantu doc. Ing. Ladislav Pilař, MBA, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA PEF
více informací »
 
page foot