| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) 6 (1) A (265) B (77) C (73) Č (10) D (138) E (168)
F (69) G (32) H (126) I (156) J (12) K (121) L (31) M (353) N (107) O (182)
P (413) Q (2) R (127) Ř (8) S (371) Š (11) T (125) U (40) Ú (9) V (881)
W (6) X (1) Y (2) Z (181) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Hnízdní biologie sýce rousného v imisních oblastech Krušných horách
Řešitel grantu Ing. Markéta Zárybnická, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel Ministerstvo životního prostředí ČR
více informací »
Hodnocení kvality práce strojů v konzervačních technologiích zpracování půdy
Řešitel grantu doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA TF
více informací »
Hodnocení systému precizního zemědělství na ŠZP Lány
Řešitel grantu Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2007
Poskytovatel CIGA
více informací »
Hodnocení ukazatelů dynamiky P v půdě a jeho sorpce
Řešitel grantu Ing. Martin Kulhánek, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Hodnocení vlastností prostorové variability půd pedometrickými metodami pro tvorbu map v různém rozlišení a návrh metodiky vzorkování
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Trvání grantu 2006 - 2008
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Hodnocení a prevence environmentálních a ekologických rizik při zavádění geneticky modifikovaných plodin v podmínkách ČR
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2005 - 2008
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Hnízdní biologie sýce rousného v imisemi poškozené oblasti Krušných hor
Řešitel grantu Ing. Markéta Zárybnická, Ph.D.
Trvání grantu 2004 - 2004
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Hodnocení tlejícího dřeva z hlediska výskytu dekompozičních typů a jeho funkce jako substrátu pro obnovu dřevin v horském smrkovém lese
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2004 - 2004
Poskytovatel GA FLE
více informací »
Hydrogeology, IT předmět mezinárodního MSc programu na AF ČZU Praha
Řešitel grantu prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
Trvání grantu 2004 - 2004
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Hnojiva s pozvolnou účinností živin pro agroenvironmentální hospodaření
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2003 - 2006
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
více informací »
Hodnocení diverzity a sukcese obojživelníků v revitalizované krajině
Řešitel grantu doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
Trvání grantu 2003 - 2003
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Hodnoceni vyskytu roztocu celedi Phytoseiidae na listech drevin
Řešitel grantu RNDr. Jan Kabíček, CSc.
Trvání grantu 2003 - 2003
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Harmonizace požadavků pro certifikaci zdravotní nezávadnosti akvality potravin ve Vietnamu včetně podpory ekologického zemědělství
Řešitel grantu doc. MVDr. Richard Sovják, CSc.
Trvání grantu 2001 - 2004
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
 
page foot