| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Hnizdní predace ve fragmentované krajině
Řešitel grantu Ing. Martina Koubová
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Hodnocení vlivu výzkumu a vývoje na ekonomicý růst České repubiky s využitím modelu obecné rovnováhy
Řešitel grantu Ing. Zuzana Smeets Křístková, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2013
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Hodnocení vztahu mezi obsahem kyseliny citronové a mastných kyselin v mléce u dojnic na začátku laktace
Řešitel grantu Ing. Jaromír Ducháček, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Hranice devonu a karbonu v Evropě - multidisciplinární přístup
Řešitel grantu prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
Trvání grantu 2011 - 2014
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Haiti - Strategický plín zlepšení produkce zemědělců
Řešitel grantu Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo zahraničních věcí ČR
více informací »
Historický ekologický potenciál II.- možnosti využití ekologické interpretace historických pramenů - společenské možnosti respektování ekologického potenciálu krajiny 19.století
Řešitel grantu RNDr. Ivana Trpáková, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Historický vývoj v Mosteckém a Sokolovském regionu
Řešitel grantu Ing. Helena Justová
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Hodnocení bezpečnosti školních sítí
Řešitel grantu Ing. Tomáš Vokoun
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Hodnocení pohybu strojních souprav v podmínkách běžné zemědělské činnosti
Řešitel grantu Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA TF
více informací »
Hodnocení rizik příjmu a kumulace arsenu a jeho sloučenin rostlinnými společenstvy na půdách významně kontaminovaných důlní činností
Řešitel grantu prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.
Trvání grantu 2010 - 2011
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Hodnocení vlivu teploty prostředí na antilopu losí
Řešitel grantu Ing. Radim Kotrba, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Hydrobiologický monitoring soustavy Duchcovských rybníků se zaměřením na diverzitu společenstev vodních bezobratlých
Řešitel grantu Ing. Zuzana Čadková, DiS.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Historický ekologický potenciál, krajinářskoekologická interpretace historických podkladů - případová studie Soklolovsko
Řešitel grantu RNDr. Ivana Trpáková, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Hnízdní predace a složení společenstva predátorů: význam okrajového efektu a ekologických pastí
Řešitel grantu Ing. Martina Koubová
Trvání grantu 2009 - 2010
Poskytovatel CIGA
více informací »
Hodnocení účinnosti realizace komplexních pozemkových úprav  
Řešitel grantu prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Trvání grantu 2009 - 2013
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Hodnocení úrovně environmentálních znalostí venkovských komunit v Senegalu
Řešitel grantu Ing. Jan Svitálek
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Hladina progesteronu v mléce jako ukazatel nástupu ovariálních funkcí dojnic po porodu
Řešitel grantu doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Hodnocení efektu revitalizačních opatření v krajině - případové studie
Řešitel grantu Ing. Alena Wranová
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Hnojiva s pozvolnou účinností živin pro agroenvironmentální hospodaření
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2007 - 2008
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
více informací »
Hodnocení zemědělského půdního fondu se zohledněním ochrany životního prostředí 
Řešitel grantu prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc.
Trvání grantu 2007 - 2011
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
 
page foot