| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) 6 (1) A (265) B (77) C (73) Č (10) D (138) E (168)
F (69) G (32) H (126) I (156) J (12) K (121) L (31) M (353) N (107) O (182)
P (413) Q (2) R (127) Ř (8) S (371) Š (11) T (125) U (40) Ú (9) V (881)
W (6) X (1) Y (2) Z (181) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Hodnocení rizika poškození lesních porostů větrem: vývoj a kalibrace národního prediktivního modelu
Řešitel grantu prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Hodnocení vlivu mulčovacích materiálů na druhové spektrum plevelů v porostech zeleniny.
Řešitel grantu Ing. Jaroslav Šuk
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Hodnocení vybraných odrůd jabloní se sloupcovým charakterem růstu
Řešitel grantu Ing. Lukáš Zíka, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Hospodářské příměstské lesy z pohledu b.
Řešitel grantu Mgr. Tereza Loskotová
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Hledání vhodných botanických pesticidů využitelných v boji proti Blumeria graminis
Řešitel grantu Ing. Petr Sedlák
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Hodnocení účinků přírodních fytoaditiv - ostropestřec mariánský (Silybum marianum), antioxidant AV3 a antikokcidikum Emanox - na metabolizmus a zdravotní stav brojlerových králíků.
Řešitel grantu prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Hodnocení úrovně vybraných personálních činností v organizacích v ČR
Řešitel grantu doc. Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Hospodářské lesy v nížinách a jejich potenciál z pohledu dvou odlišných taxonomických skupin – brouků a ptáků
Řešitel grantu Mgr. Tereza Loskotová
Trvání grantu 2014 - 2016
Poskytovatel CIGA
více informací »
Hnízdní biologie a telemetrie jestřába lesního(Accipiter gentilis)na Liberecku a v Beskydech
Řešitel grantu Ing. Jan Hanel
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Hodnocení dynamiky minerálního dusíku v půdě při dlouhodobé aplikaci minerálních a organických hnojiv
Řešitel grantu Ing. Šárka Buráňová
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Hodnocení chování a komunikace u lamy guanaco /Lama guanine) v souvislosti s reprodukcí a agresivitou
Řešitel grantu Ing. Radim Kotrba, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Hodnocení remediačních schopností biocharu v souvislosti s jeho přípravou z různých druhů biomasy rostlin, používaných ve fytoremediačních technologiích
Řešitel grantu Ing. Kateřina Pračke
Trvání grantu 2013 - 2015
Poskytovatel CIGA
více informací »
Harmonizace managementu populací zvěře a lesních ekosystémů v kontextu očekávaných klimatických změn a minimalizace škod na lesních prostorech
Řešitel grantu prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2016
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Hodnocení adhezních vlastností lepidel při vyztužování dřevěných nosníků vlákny s vysokou pevností
Řešitel grantu Ing. Martin Sviták, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Hodnocení bilance N v prostředí a jeho příjmu rostlinami
Řešitel grantu Ing. Šárka Buráňová
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh návrh adaptační strategie
Řešitel grantu prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.
Trvání grantu 2012 - 2016
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Hodnocení pracovníků jako nástroj řízení pracovní výkonnosti
Řešitel grantu Ing. Kateřina Drahotová, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Hodnocení rychlosti infiltrace vody do půdy a chování herbicidů v půdním prostředí při simulovaných srážkách a rozdílných technologiích zpracování půdy.
Řešitel grantu Ing. Jan Chyba, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel CIGA
více informací »
Hodnocení sociokulturního potenciálu venkova
Řešitel grantu Ing. Eva Kučerová
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Hodnocení vlivu vnějších a vnitřních faktorů na úspěšnost odchovu mláďat u antilop losích ve farmovém chovu
Řešitel grantu Ing. Radim Kotrba, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
 
page foot