| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (290) B (84) C (86) Č (12) D (148)
E (181) F (75) G (36) H (132) I (168) J (12) K (127) L (37) M (371) N (110)
O (188) P (438) Q (2) R (139) Ř (8) S (389) Š (12) T (137) U (42) Ú (11)
V (911) W (6) X (1) Y (3) Z (188) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Hodnocení kvality, použitelnosti a přístupnosti elektronických služeb z pohledu malých a středních podniků v agrárním sektoru
Řešitel grantu Ing. Miloš Ulman, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Holocénní dynamika disturbancí v evropských smrkových (Picea Abies) lesích: podklady pro ochranu přírody a managememt
Řešitel grantu Ing. Pavel Janda, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Homing a magnetorecepce vybraných druhů obratlovců
Řešitel grantu Ing. Kateřina Benediktová
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Hodnocení energetické efektivity přepravy v osobní silniční dopravě
Řešitel grantu Ing. David Marčev, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA TF
více informací »
Hodnocení rizika poškození lesních porostů větrem: vývoj a kalibrace národního prediktivního modelu
Řešitel grantu prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Hodnocení vlivu mulčovacích materiálů na druhové spektrum plevelů v porostech zeleniny.
Řešitel grantu Ing. Jaroslav Šuk
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Hodnocení vybraných odrůd jabloní se sloupcovým charakterem růstu
Řešitel grantu Ing. Lukáš Zíka, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Hospodářské příměstské lesy z pohledu b.
Řešitel grantu Mgr. Tereza Loskotová
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Hodnocení účinků přírodních fytoaditiv - ostropestřec mariánský (Silybum marianum), antioxidant AV3 a antikokcidikum Emanox - na metabolizmus a zdravotní stav brojlerových králíků.
Řešitel grantu prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Hodnocení úrovně vybraných personálních činností v organizacích v ČR
Řešitel grantu doc. Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Hospodářské lesy v nížinách a jejich potenciál z pohledu dvou odlišných taxonomických skupin – brouků a ptáků
Řešitel grantu Mgr. Tereza Loskotová
Trvání grantu 2014 - 2016
Poskytovatel CIGA
více informací »
Hnízdní biologie a telemetrie jestřába lesního(Accipiter gentilis)na Liberecku a v Beskydech
Řešitel grantu Ing. Jan Hanel
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Hodnocení dynamiky minerálního dusíku v půdě při dlouhodobé aplikaci minerálních a organických hnojiv
Řešitel grantu Ing. Šárka Buráňová
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Hodnocení chování a komunikace u lamy guanaco /Lama guanine) v souvislosti s reprodukcí a agresivitou
Řešitel grantu Ing. Radim Kotrba, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Hodnocení remediačních schopností biocharu v souvislosti s jeho přípravou z různých druhů biomasy rostlin, používaných ve fytoremediačních technologiích
Řešitel grantu Ing. Kateřina Pračke
Trvání grantu 2013 - 2015
Poskytovatel CIGA
více informací »
Harmonizace managementu populací zvěře a lesních ekosystémů v kontextu očekávaných klimatických změn a minimalizace škod na lesních prostorech
Řešitel grantu prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2016
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Hodnocení adhezních vlastností lepidel při vyztužování dřevěných nosníků vlákny s vysokou pevností
Řešitel grantu Ing. Martin Sviták, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Hodnocení bilance N v prostředí a jeho příjmu rostlinami
Řešitel grantu Ing. Šárka Buráňová
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh návrh adaptační strategie
Řešitel grantu prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.
Trvání grantu 2012 - 2016
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Hodnocení pracovníků jako nástroj řízení pracovní výkonnosti
Řešitel grantu Ing. Kateřina Drahotová, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA PEF
více informací »
 
page foot