| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (296) B (87) C (91) Č (13) D (152)
E (187) F (76) G (37) H (135) I (177) J (12) K (129) L (38) M (381) N (113)
O (189) P (446) Q (2) R (141) Ř (8) S (397) Š (12) T (141) U (44) Ú (11)
V (923) W (6) X (1) Y (3) Z (191) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Historické krajinné prvky v prostoru maloplošných chráněných území
Řešitel grantu Mgr. Jan Fišer
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Hledání nových metod ochrany rostlin v kontextu trvale udržitelného rozvoje produkce rostlinných komodit
Řešitel grantu Ing. Marie Maňasová, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
How to select the most cost-effective method for DNA extraction? Comparative analysis of four methods
Řešitel grantu Ing. Karolina Mahlerová
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Hledání alternativních způsobů ochrany rostlin vzhledem k možným rizikům spojeným s používáním syntetických pesticidů
Řešitel grantu Ing. Jana Mazáková, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Hodnocení biologických účinků a chemická analýza látek z tropických rostlin
Řešitel grantu prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Hodnocení stresových faktorů v rostlinné a živočišné výrobě s pomocí metod precizního zemědělství
Řešitel grantu doc. Mgr. Jitka Kumhálová, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA TF
více informací »
HEDIMED - Human Exposomic Determinants of Immune Mediated Diseases
Řešitel grantu doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2024
Poskytovatel Nepřiřazeno
více informací »
Hodnocení biologických účinků a chemická analýza látek z tropických rostlin
Řešitel grantu prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Hybné faktory a mechanismy selekce habitatů a charakteristiky pohybu ve společenstvech původních kopytníků ve vztahu k distribuci zdrojů a pastvě hospodářských zvířat v chráněných územích západní Afriky (SAVANNALIFE)
Řešitel grantu prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2023
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Hodnocení poškození zrnin určených k potravinářským a krmivářským účelům s ohledem na použitou technologii dopravy a posklizňového ošetřování
Řešitel grantu Ing. Anna Vagová
Trvání grantu 2019 - 2019
Poskytovatel GA TF
více informací »
Hodnotové postoje obecních zastupitelů jako proměnné regionálního rozvoje
Řešitel grantu Ing. Lukáš Bernard
Trvání grantu 2019 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Hromadné zpracování velkého objemu geografických dat
Řešitel grantu Ing. Eva Kánská
Trvání grantu 2019 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Heterogenita povrchu implikované volatility a neparametrické modelování stochastické volatility: Důkaz na trhu zemědělských komodit
Řešitel grantu Ing. Michal Čermák
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Hnízdní úspěšnost a predace ptačích hnízd: význam managementu post-těžebních oblastí
Řešitel grantu Ing. Jakub Novák
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Hodnocení kontaminace půdy s využitím hyperspektrálních satelitních dat
Řešitel grantu Asa Gholizadeh
Trvání grantu 2018 - 2021
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Hodnocení kvality, genetické variability a identifikace hub pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF
Řešitel grantu Ing. Matěj Božik, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Hodnocení přesnosti určování polohy RTK přijímači v pohybu
Řešitel grantu Ing. Jan Kadeřábek
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Hodnocení půdních vlastností ovlivněných degradací půdy a mapování jejich prostorového rozložení
Řešitel grantu doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
HBM4EU - European Human Biomonitoring Initiative
Řešitel grantu prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
Trvání grantu 2017 - 2021
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Hmyz jako potenciální zdroj bílkovin ve výživě monogastrů: evaluace a optimalizace nutričních hodnot
Řešitel grantu Ing. Martin Kulma, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot