| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (290) B (84) C (86) Č (12) D (148)
E (181) F (75) G (36) H (132) I (168) J (12) K (127) L (37) M (371) N (110)
O (188) P (438) Q (2) R (139) Ř (8) S (389) Š (12) T (137) U (42) Ú (11)
V (911) W (6) X (1) Y (3) Z (188) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Financování malých a středních podniků a role EU fondů.
Řešitel grantu Ing. Petr Richter
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Faktory ovlivňující přežívání a vitalitu sladkovodních mlžů (Bivalvia: Unionidae) v larválním a juvenilním stádiu vývoje
Řešitel grantu Ing. Jan Douda, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2010
Poskytovatel CIGA
více informací »
Faktory ovlivňující rozšíření vzácných saproxylických brouků – na příkladu Cucujus haematodes
Řešitel grantu doc. Ing. Jakub Horák, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Funkční potenciál vybraných listnatých dřevin a jejich vnášení do jehličnatých porostů v Jizerských horách
Řešitel grantu doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2011
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování trvalých travních porostů
Řešitel grantu prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2011
Poskytovatel Ministerstvo životního prostředí ČR
více informací »
Fytocenózy neobhospodařovaných luk a pastvin na vybraných lokalitách CHKO Šumava (katastr Kašperské Hory)
Řešitel grantu Ing. Jitka Skalická, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2007
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Fenotypová plasticita jednoletých druhů Atriplex sagittata Borkh. a Atriplex tatarica L.
Řešitel grantu Ing. Jana Doudová
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA FLE
více informací »
Fytoextrakce těžkých kovů z kontaminovaných půd: podporovaná fytoextrakce vs. Přirozená hyperakumulace
Řešitel grantu prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2007
Poskytovatel CIGA
více informací »
Faktory ovlivňující změny vlastností lesních půd v antropogenně pozměněných podmínkách
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Trvání grantu 2005 - 2008
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Fotodokumentace užitkových rostlin pro nové studijní programy AF ˇˇCZU
Řešitel grantu Ing. Jana Česká, CSc.
Trvání grantu 2004 - 2004
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Fadertic - E/02/B/F/PP-11589
Řešitel grantu doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
Trvání grantu 2003 - 2006
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
FADERTIC
Řešitel grantu doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
Trvání grantu 2002 - 2004
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Fytoremediace organických a anorganických polutantů
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2002 - 2004
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
 
page foot