| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 5 (1) 6 (1) A (304) B (91) C (99) Č (14)
D (161) E (195) F (80) G (39) H (135) I (184) J (12) K (133) L (43) M (384)
N (119) O (192) P (468) Q (3) R (148) Ř (9) S (408) Š (13) T (152) U (47)
Ú (13) V (937) W (7) X (1) Y (4) Z (195) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Fidelita symbiotických asociací mezi mikroorganismy a termity v Neotropech
Řešitel grantu Ing. Patrik Soukup
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Fidelita symbiotických asociací mezi mikroorganismy a termity v Neotropech
Řešitel grantu Ing. Patrik Soukup
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Fragmentace krajiny a genový tok
Řešitel grantu Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Faktory ovlivňující kvalitu zvěřiny
Řešitel grantu Ing. Bc. Vladislav Švrčula
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Fázový a izotopový záznam thallia v půdě - nový pohled na dynamiku kovu
Řešitel grantu doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Faktory ovlivňující samočistící procesy ve vybraných tocích poznamenaných těžbou hnědého uhlí
Řešitel grantu Ing. Bc. Martin Berka
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Fluktuační cykly a potenciál introdukov.
Řešitel grantu Mgr. Jiří Trombik
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Fylogenetická revize obligátně myrmekofilního supertribu Clavigeritae (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) založená na morfologických a molekulárních znacích
Řešitel grantu Ing. Peter Hlaváč
Trvání grantu 2015 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Farmland Rental Paradox: nová příčina ekonomické degradace zemědělské půdy
Řešitel grantu prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Trvání grantu 2014 - 2016
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Fázové přeměny feromagnetických materiálů sledovaných pomocí magnetických polí
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Linda, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA TF
více informací »
Fylogenetická analýza rodu karas (Carassius)
Řešitel grantu Ing. Kateřina Rylková, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Fylogeneze a populační struktura antilop rodu Taurotragus.
Řešitel grantu Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Faktory dopravní dostupnosti
Řešitel grantu Ing. David Marčev, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA TF
více informací »
Faktory ovlivňující produkční ukazatele jehňat masných plemen ovcí v ČR a jejich kříženců.
Řešitel grantu Ing. Martin Ptáček, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Finanční úniky z veřejných rozpočtů: srovnání ČR a Gruzie
Řešitel grantu Mgr. Elizbar Rodonaia, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel GA PEF
více informací »
FORest management strategies to enhance the MITigation potential of European forests
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2016
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Fotopasti jako neinvazivní nástroj pro studium vzácných a skrytě žijících druhů savců
Řešitel grantu Mgr. Tomáš Jůnek, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2015
Poskytovatel CIGA
více informací »
FORest Management Strategies To Enhance The MITigation Potential Of European Forests
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2016
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Faktory ovlivňující fyziologii výživy savců
Řešitel grantu Ing. Ivo Doskočil, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Faktory ovlivňující rekognici predátorů u zebry Chapmanovy (Equus quagga chapmanni): playbacková studie
Řešitel grantu Mgr. Richard Policht, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
 
page foot