| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (290) B (84) C (86) Č (12) D (148)
E (181) F (75) G (36) H (132) I (168) J (12) K (127) L (37) M (371) N (110)
O (188) P (438) Q (2) R (139) Ř (8) S (389) Š (12) T (137) U (42) Ú (11)
V (911) W (6) X (1) Y (3) Z (188) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Faktory ovlivňující samočistící procesy ve vybraných tocích poznamenaných těžbou hnědého uhlí
Řešitel grantu Ing. Bc. Martin Berka
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Fluktuační cykly a potenciál introdukov.
Řešitel grantu Mgr. Jiří Trombik
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Fylogenetická revize obligátně myrmekofilního supertribu Clavigeritae (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) založená na morfologických a molekulárních znacích
Řešitel grantu Ing. Peter Hlaváč
Trvání grantu 2015 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Farmland Rental Paradox: nová příčina ekonomické degradace zemědělské půdy
Řešitel grantu prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Trvání grantu 2014 - 2016
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Fázové přeměny feromagnetických materiálů sledovaných pomocí magnetických polí
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Linda, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA TF
více informací »
Fylogenetická analýza rodu karas (Carassius)
Řešitel grantu Ing. Kateřina Rylková, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Fylogeneze a populační struktura antilop rodu Taurotragus.
Řešitel grantu Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Faktory dopravní dostupnosti
Řešitel grantu Ing. David Marčev, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA TF
více informací »
Faktory ovlivňující produkční ukazatele jehňat masných plemen ovcí v ČR a jejich kříženců.
Řešitel grantu Ing. Martin Ptáček, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Finanční úniky z veřejných rozpočtů: srovnání ČR a Gruzie
Řešitel grantu Mgr. Elizbar Rodonaia, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel GA PEF
více informací »
FORest management strategies to enhance the MITigation potential of European forests
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2016
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Fotopasti jako neinvazivní nástroj pro studium vzácných a skrytě žijících druhů savců
Řešitel grantu Mgr. Tomáš Jůnek, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2015
Poskytovatel CIGA
více informací »
FORest Management Strategies To Enhance The MITigation Potential Of European Forests
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2016
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Faktory ovlivňující fyziologii výživy savců
Řešitel grantu Ing. Ivo Doskočil, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Faktory ovlivňující rekognici predátorů u zebry Chapmanovy (Equus quagga chapmanni): playbacková studie
Řešitel grantu Mgr. Richard Policht, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Faktory ovlivňující reprodukční ukazatele ovcí s důrazem na efekty tělesné kondici a živé hmotnosti při provedení laparoskopické inseminaci hluboko mraženým spermatem.
Řešitel grantu Ing. Martin Ptáček, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Faktory ovlivňující výskyt raků v tekoucích vodách České republiky, pohybové schopnosti a tendence raka kamenáče (Austropotamobius torrentium) a raka říčního (Astacus astacus)
Řešitel grantu Ing. Kateřina Římalová, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Forest management strategies to enhance the mitigation potential of European forests
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2015
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
FARMPATH - Farming Transitions: Pathways Towards Regional Sustainability of Agriculture in Europe
Řešitel grantu doc. Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2013
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Family Resources Management, Home Economics Analysis and Market-Chain Development in Tropics and Subtropics
Řešitel grantu Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
 
page foot