| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Faktory ovlivňující fyziologii výživy savců
Řešitel grantu Ing. Ivo Doskočil, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Faktory ovlivňující rekognici predátorů u zebry Chapmanovy (Equus quagga chapmanni): playbacková studie
Řešitel grantu Mgr. Richard Policht, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Faktory ovlivňující reprodukční ukazatele ovcí s důrazem na efekty tělesné kondici a živé hmotnosti při provedení laparoskopické inseminaci hluboko mraženým spermatem.
Řešitel grantu Ing. Martin Ptáček, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Faktory ovlivňující výskyt raků v tekoucích vodách České republiky, pohybové schopnosti a tendence raka kamenáče (Austropotamobius torrentium) a raka říčního (Astacus astacus)
Řešitel grantu Ing. Kateřina Římalová, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Forest management strategies to enhance the mitigation potential of European forests
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2015
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
FARMPATH - Farming Transitions: Pathways Towards Regional Sustainability of Agriculture in Europe
Řešitel grantu doc. Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2013
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Family Resources Management, Home Economics Analysis and Market-Chain Development in Tropics and Subtropics
Řešitel grantu Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Financování malých a středních podniků a role EU fondů.
Řešitel grantu Ing. Petr Richter
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Faktory ovlivňující přežívání a vitalitu sladkovodních mlžů (Bivalvia: Unionidae) v larválním a juvenilním stádiu vývoje
Řešitel grantu Ing. Jan Douda, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2010
Poskytovatel CIGA
více informací »
Faktory ovlivňující rozšíření vzácných saproxylických brouků – na příkladu Cucujus haematodes
Řešitel grantu doc. Ing. Jakub Horák, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Funkční potenciál vybraných listnatých dřevin a jejich vnášení do jehličnatých porostů v Jizerských horách
Řešitel grantu doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2011
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Farmaceuticky využitelné alkaloidy v máku (Papaver ssp.) a jejich produkce
Řešitel grantu Ing. Jana Doležalová, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2009
Poskytovatel CIGA
více informací »
Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování trvalých travních porostů
Řešitel grantu prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2011
Poskytovatel Ministerstvo životního prostředí ČR
více informací »
Fytocenózy neobhospodařovaných luk a pastvin na vybraných lokalitách CHKO Šumava (katastr Kašperské Hory)
Řešitel grantu Ing. Jitka Skalická, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2007
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Fenotypová plasticita jednoletých druhů Atriplex sagittata Borkh. a Atriplex tatarica L.
Řešitel grantu Ing. Jana Doudová
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA FLE
více informací »
Fytoextrakce těžkých kovů z kontaminovaných půd: podporovaná fytoextrakce vs. Přirozená hyperakumulace
Řešitel grantu prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2007
Poskytovatel CIGA
více informací »
Faktory ovlivňující změny vlastností lesních půd v antropogenně pozměněných podmínkách
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Trvání grantu 2005 - 2008
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Fotodokumentace užitkových rostlin pro nové studijní programy AF ˇˇCZU
Řešitel grantu Ing. Jana Česká, CSc.
Trvání grantu 2004 - 2004
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Fadertic - E/02/B/F/PP-11589
Řešitel grantu doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
Trvání grantu 2003 - 2006
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
FADERTIC
Řešitel grantu doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
Trvání grantu 2002 - 2004
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
 
page foot