| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (290) B (84) C (86) Č (12) D (148)
E (181) F (75) G (36) H (132) I (168) J (12) K (127) L (37) M (371) N (110)
O (188) P (438) Q (2) R (139) Ř (8) S (389) Š (12) T (137) U (42) Ú (11)
V (911) W (6) X (1) Y (3) Z (188) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


EFFE - Evaluating Financing of Forestry in Europe - QLK5-CT-2000-01228
Řešitel grantu prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
Trvání grantu 2002 - 2004
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Ekologické nároky a populační dynamika koroptve polní (Perdix perdix) v podmínkách současné krajiny ČR
Řešitel grantu prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
Trvání grantu 2002 - 2004
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Ekologie a fylogeneze rodu Geosmithia a jeho vztah ke kůrovci a dalším hmyzem napadajícím dřevo, sběry materiálu k izolacím hub
Řešitel grantu doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D.
Trvání grantu 2002 - 2004
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Enabling the learner to be responsible for his own learning
Řešitel grantu prof. Ing. Milan Slavík, CSc.
Trvání grantu 2002 - 2004
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Experimentální a výukové centrum v Republice Mali
Řešitel grantu doc. MVDr. Richard Sovják, CSc.
Trvání grantu 2001 - 2004
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
ETTAP-European Training on Traceability of Agricultural Products
Řešitel grantu prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2000 - 2006
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
EILC
Řešitel grantu PhDr. Mgr. Milena Dvořáková, MBA
Trvání grantu 0 - 0
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Ekonomická analýza vodní bilance stávajícího produkčního mixu zemědělských komodit v ČR
Řešitel grantu prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.
Trvání grantu -
Poskytovatel GA PEF
více informací »
 
page foot