| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (290) B (84) C (86) Č (12) D (148)
E (181) F (75) G (36) H (132) I (168) J (12) K (127) L (37) M (371) N (110)
O (188) P (438) Q (2) R (139) Ř (8) S (389) Š (12) T (137) U (42) Ú (11)
V (911) W (6) X (1) Y (3) Z (188) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí
Řešitel grantu prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
Trvání grantu 2011 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Ekologie prasete divokého v agrocenózách České republiky
Řešitel grantu Ing. Miloš Ježek, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel CIGA
více informací »
Ekologie vrabce domácího (Passer Domesticus), studium populací ve venkovském prostředí
Řešitel grantu Ing. Lucie Šmejdová
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Ekologie vybraných ohrožených druhů motýlů v Chráněné krajinné oblasti Český kras
Řešitel grantu Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Elektrotepelná diagnostika izolačních materiálů
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Linda, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2012
Poskytovatel CIGA
více informací »
Eliminace sinic ve vodních nádržích na základě ekologicky šetrných kombinovaných fyzikálně-chemických metod
Řešitel grantu Ing. Radek Mališ
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti
Řešitel grantu Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Etiopie - Podpora kvality a rozsahu poradenských služeb ve woredě Angacha, zóna Kembata Temboro
Řešitel grantu Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo zahraničních věcí ČR
více informací »
EDUWAT
Řešitel grantu prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
Trvání grantu 2010 - 2015
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Efekt simulovaných srážek na obsah chemických látek v suché biomase tvořené směskou trav, leguminóz a dvouděložných rostlin
Řešitel grantu Ing. Zuzana Štětinová
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Ekologie mrchožroutovitých brouků (Coleoptera: Silphidae) v otevřených biotopech
Řešitel grantu doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Energetický potenciál biomasy získané z invazivních vodních rostlin rodů Eichhornia, Pistia, Lemma a Hydrilla
Řešitel grantu Ing. Martin Dvořák
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti
Řešitel grantu Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Ekonomická a sociálně-ekonomická efektivnost a perspektivy existence a pěstování lesa nízkého v měnících se přírodních a společenských podmínkách ČR  
Řešitel grantu prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
Trvání grantu 2009 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Etnobotanické studie agrobiodiverzity a jejího využití v tradičním zemědělství v etnicky českých vesnicích rumunského Banátu
Řešitel grantu doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2010
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Ekologické nároky saproxylického brouka lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus)
Řešitel grantu doc. Ing. Jakub Horák, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA FZP
více informací »
e-SOTER - Regional pilot platform as EU contribution to a Global Soil Observing System
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2008 - 2012
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Experimentální studium sorpce Cu-pesticidů v půdě
Řešitel grantu prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Ekonomická analýza diverzifikace zemědělské výroby v oblasti bioplynu
Řešitel grantu Ing. Renata Aulová, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2007
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.
Trvání grantu 2007 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
 
page foot