| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Etiopie - Podpora kvality a rozsahu poradenských služeb ve woredě Angola, zóna Kembata Temboro
Řešitel grantu Ing. Kristina Heráková, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo zahraničních věcí ČR
více informací »
Etiopie - Rozvoj oblasti technologie zpracování potravin se zaměřením na rozvoj malého a třsdního podnikání v Etiopii
Řešitel grantu doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel Ministerstvo zahraničních věcí ČR
více informací »
Experimetální měření a rozšiřování Stanice sledování transportních procesů a sledování dynamiky půdní vlhkosti KVZ na Suchdole pro práci PhD a vybraných MSc studentů katedry, doplnění drobného vydání stanice
Řešitel grantu prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí
Řešitel grantu prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
Trvání grantu 2011 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Ekologie prasete divokého v agrocenózách České republiky
Řešitel grantu Ing. Miloš Ježek, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel CIGA
více informací »
Ekologie vrabce domácího (Passer Domesticus), studium populací ve venkovském prostředí
Řešitel grantu Ing. Lucie Šmejdová
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Ekologie vybraných ohrožených druhů motýlů v Chráněné krajinné oblasti Český kras
Řešitel grantu Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Elektrotepelná diagnostika izolačních materiálů
Řešitel grantu Ing. Miloslav Linda, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2012
Poskytovatel CIGA
více informací »
Eliminace sinic ve vodních nádržích na základě ekologicky šetrných kombinovaných fyzikálně-chemických metod
Řešitel grantu Ing. Radek Mališ
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti
Řešitel grantu Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Etiopie - Podpora kvality a rozsahu poradenských služeb ve woredě Angacha, zóna Kembata Temboro
Řešitel grantu Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo zahraničních věcí ČR
více informací »
EDUWAT
Řešitel grantu prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
Trvání grantu 2010 - 2015
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Efekt simulovaných srážek na obsah chemických látek v suché biomase tvořené směskou trav, leguminóz a dvouděložných rostlin
Řešitel grantu Ing. Zuzana Štětinová
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Ekologie mrchožroutovitých brouků (Coleoptera: Silphidae) v otevřených biotopech
Řešitel grantu doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Energetický potenciál biomasy získané z invazivních vodních rostlin rodů Eichhornia, Pistia, Lemma a Hydrilla
Řešitel grantu Ing. Martin Dvořák
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti
Řešitel grantu Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Ekonomická a sociálně-ekonomická efektivnost a perspektivy existence a pěstování lesa nízkého v měnících se přírodních a společenských podmínkách ČR  
Řešitel grantu prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
Trvání grantu 2009 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Etnobotanické studie agrobiodiverzity a jejího využití v tradičním zemědělství v etnicky českých vesnicích rumunského Banátu
Řešitel grantu doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2010
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Ekologické nároky saproxylického brouka lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus)
Řešitel grantu doc. Ing. Jakub Horák, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA FZP
více informací »
e-SOTER - Regional pilot platform as EU contribution to a Global Soil Observing System
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2008 - 2012
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
 
page foot