| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Dominantní a diagnostické druhy lučních společenstev ovlivněných rozmanitou antropogenní činností
Řešitel grantu RNDr. Milan Skalický, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Dotazníkové šetření o uplatnění absolventů ČZU na trhu práce
Řešitel grantu Ing. Zuzana Pacáková, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Dynamika transformací síry v půdě různých S frakcí a jejich význam z hlediska prognózy hnojení plodin sírou
Řešitel grantu prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.
Trvání grantu 2008 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Degradace substrátu návarových vrstev
Řešitel grantu doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2007
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Diferenciace původců fómové hniloby - rakoviny stonku řepky L. maculans a L. biglobosa pomocí molekulárně-biologických metod
Řešitel grantu Ing. Jana Mazáková, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2007
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Dlouhodobé měření a analýza dynamiky magnetických částic atmosférického spadu v půdách
Řešitel grantu prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
Trvání grantu 2007 - 2010
Poskytovatel Akademie věd ČR
více informací »
Diferenciace pohlavních typů Phytopthora infestans na základě biologického testu
Řešitel grantu Ing. Jana Mazáková, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Dosledky klimatickej zmeny na lesné ekosystémy
Řešitel grantu prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel Národné lesnícke centrum Zvolen- Slovensko
více informací »
Dynamika půdních vlastností ve vztahu k ontogenezi jedlobukového pralesa
Řešitel grantu Ing. Jan Douda, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA FLE
více informací »
Digitalizace, archivace a zpřístupnění vzácné botanické knihovny
Řešitel grantu RNDr. Milan Skalický, Ph.D.
Trvání grantu 2005 - 2005
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Developing teaching materials and quality standards for a network of MBA programs in “Agribusiness Management” (Leonardo-Agrimba)
Řešitel grantu prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
Trvání grantu 2004 - 2007
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Diagnostika a testování vědomostí studentů
Řešitel grantu RNDr. Petr Kučera, Ph.D.
Trvání grantu 2004 - 2004
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Druhová diverzita a ekologie vybraných skupin obratlovců západní Afriky
Řešitel grantu prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.
Trvání grantu 2004 - 2008
Poskytovatel Akademie věd ČR
více informací »
Diagnostika, revitalizace a projekce podnikových struktur podnikatelských subjektů v zemědělství
Řešitel grantu prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2003 - 2007
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Die EU-Integration Tschechiens-Anpassungsprozesse im Agrarsektor des Osterreichisch-Tschechien Grenzraums
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.
Trvání grantu 2003 - 2004
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Diagnostický systém pro zlepšení ekonomiky a ekologie provozu vozidlových motorů
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.
Trvání grantu 1999 - 2004
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
 
page foot