| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Diverzita a ekologie vybraných skupin obratlovců v tropických oblastech
Řešitel grantu prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Diverzita virových patogenů jeřábů v České republice
Řešitel grantu Ing. Michal Konrady
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel CIGA
více informací »
Dlouhodobé charakteristiky vývoje kontaminace antropogenních i přirozených sedimentů v prostředí historických těžebních a hutních areálů
Řešitel grantu Mgr. Jan Horák, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FZP
více informací »
DNA fingerprinting - nástroj k porozumění genetické diverzity méně známých rostlinných druhů, rostlinných populací a jejich vzájemných vztahů; tvorba in vitro regenerantů a ověření jejich genetické stability/ variability pro budoucí použití ve šlechtění
Řešitel grantu Ing. Jindřiška Čepková
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Dostupnost stravování pro celiaky (s bezlepkovou dietou) v provozovnách pohostinství v ČR a jejich společenská odpovědnost vůči sledované skupině spotřebitelů
Řešitel grantu Ing. Daniela Šálková, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Dynamika endoparazitálních infekcí ve farmovém odchovu bažanta obecného (Phasianus colchicus) a orebice rudé (Alectoris rufa) (Galliformes: Phasianidae)
Řešitel grantu Ing. Ondřej Máca, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2016
Poskytovatel CIGA
více informací »
Data network for better European organic market information
Řešitel grantu prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Degradace polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) přítomných v úletovém popelu po spalování biomasy a ověření účinnosti využitím vzorkovacích standardů PAH pomocí rostlin
Řešitel grantu Ing. Zdeněk Košnář, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Detailní průzkum zájmových území ČR
Řešitel grantu doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Determinanty a disparita kritérií pro obslužnost neziskových organizací
Řešitel grantu Aleš Máca
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Determinanty proaktivního chování zaměstnanců
Řešitel grantu prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Digitalizace dat o odstřelu v Doupovských horách a základní vyhodnocení
Řešitel grantu Ing. Michaela Rösslová
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Diverzita vybraných skupin bezobratlých na stepních fragmentech v zemědělské krajině
Řešitel grantu Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
DNA species surveillance: identification of raw and processed meat products
Řešitel grantu prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Druhová determinace komb rodu Galago (Primates: Galagidae) integrující genetická a akustická data
Řešitel grantu Mgr. Irena Schneiderová, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2015
Poskytovatel CIGA
více informací »
Dendrochronologická analýza na antropogenních půdách sokolovského regionu
Řešitel grantu Ing. Lukáš Dragoun
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Dendrochronologická rekonstrukce vývoje vybraných porostů horských smrčin Šumavy III.
Řešitel grantu Ing. Vojtěch Čada, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Diverzita saproxylických organizmů v čase a prostoru: Od historie krajiny přes ekologii společenstev k modelům přežívání druhů
Řešitel grantu Ing. Radek Bače, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2014
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Dlouhodobá dynamika ptačích společenstev rybničních hrází v CHKO Třeboňsko
Řešitel grantu Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Dopravní systémy v městských a suburbánních podmínkách a dopady dopravy na životní prostředí
Řešitel grantu Ing. Michal Kostelecký
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA TF
více informací »
 
page foot