| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Dendrochronologie a anatomie lesa
Řešitel grantu Mgr. Alina Samusevich
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Deploying the Dead: Artefacts and human bodies in socio-cultural transformations
Řešitel grantu doc. PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2019
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Detekce populační struktury a zjištění
Řešitel grantu Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Diagnostika ve fyzikálních procesech
Řešitel grantu Ing. Pavel Kouřím
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
Diverzita členovců izolovaných akátových fragmentů v intenzivně obhospodařované zemědělské krajině.
Řešitel grantu Ing. Martin Štrobl
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Diverzita vybraných skupin obratlovců
Řešitel grantu prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Dlouhodobé strukturální změny českého zemědělství a jejich dopad na soběstačnost v zemědělské produkci
Řešitel grantu doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Dlouhodobý vliv různých typů hnojení na půdní biotu s důrazem na účinek organických polutantů
Řešitel grantu prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Dlouhověkost včel a její úloha v udržitelném chovu
Řešitel grantu doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Důležitost a význam propojení kvalitativního a kvantitativního výzkumu
Řešitel grantu Ing. Jana Zychová
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Dynamics Proposition Canvas v oblasti Gamifikace
Řešitel grantu Ing. Ladislav Pilař, MBA, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Dynamika, adaptabilita a management lesních ekosystémů v širokém geografickém gradientu a akcentem na produkci, ekologickou stabilitu a biodiverzitu při postupujících globálních klimatických změnách
Řešitel grantu Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
DEPIES - Rozhodovací procesy v inteligentních prostředích
Řešitel grantu prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.
Trvání grantu 2015 - 2017
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Design sběru dat a pravděpodobnost detekce druhu jako zdroj neurčitosti v modelech druhové distribuce
Řešitel grantu Ing. Jan Komárek
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel CIGA
více informací »
Detekce a lokalizace estrogenových receptorů během funkčního vývoje kančích spermií
Řešitel grantu MVDr. Romana Krejčířová, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Distribuce sněhu v horských oblastech
Řešitel grantu Mgr. Vojtěch Tryzna
Trvání grantu 2015 - 2017
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Disturbance a jejich vliv na strukturu lesa zásobu uhlíku a biodiverzitu na porostním a krajinném měřítku v horském smrkovém lese
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2017
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Dynamika aktivního organického uhlíku v půdách bučin s rozdílným bylinným patrem a litologií
Řešitel grantu Ing. Petra Křížová, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel CIGA
více informací »
Dynamika, struktura a biodiverzita v horských smrkových (Picea abies (L.) Karst.) lesích střední a východní Evropy
Řešitel grantu Ing. Volodymyr Trotsiuk
Trvání grantu 2015 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Detekce a charakterizace proteinů se vztahem k hypobióze u larev gastrointestinální hlístice Teladorsagia circumcincta
Řešitel grantu prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot