| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 5 (1) 6 (1) A (304) B (91) C (99) Č (14)
D (161) E (195) F (80) G (39) H (135) I (184) J (12) K (133) L (43) M (384)
N (119) O (192) P (468) Q (3) R (148) Ř (9) S (408) Š (13) T (152) U (47)
Ú (13) V (937) W (7) X (1) Y (4) Z (195) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Analýza vybraných technických a technologických parametrů výroby energetické štěpky
Řešitel grantu doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Angola - Posilování místních kapacit vedoucí k upevnění udržitelnosti výstupů předchozícj úprojektů ZRS ČR v oblasti odborného vzdělávání
Řešitel grantu Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo zahraničních věcí ČR
více informací »
Antimikrobiální a antioxidační aktivita extraktů a látek rostlinného původu
Řešitel grantu prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Aplikace Evropské úmluvy o krajině do zásad územního rozvoje
Řešitel grantu prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Aplikace užití solárních technologií v zemědělském a environmentálním inženýrství
Řešitel grantu prof. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Aspekty transportu rizikových kovů přes biologické membrány
Řešitel grantu prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2015
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Autoregulace hypodermického odtoku v malých povodích 
Řešitel grantu doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2015
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Agronomické charakteristiky a výživný stav půdy a rostlin v kultuře žita pěstovaného v dlouhodobém experimentu s rotací plodin a v trvalé kultuře
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2011 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Analýza dynamiky horského smrkového lesa na vybraných lokalitách v České republice a Rumunsku s využitím historických a dendroekologických metod
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Analýza preferenčního proudění v laboratorních podmínkách
Řešitel grantu Ing. Miroslav Fér, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Analýza segmentového kapacitního čidla
Řešitel grantu Ing. Jakub Lev, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza svalového napětí krčních a bederních svalů a svalů zad operátora harvestorové technologie pomocí přístroje Biofeedback 2000 Xpert
Řešitel grantu Ing. Jan Macků, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza vybraných faktorů ovlivňujících distribuci Chalara fraxinea v prostředí
Řešitel grantu Ing. Ludmila Havrdová
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza vývoje historických krajinných struktur, možností jejich ochrany a zpřístupnění
Řešitel grantu prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Trvání grantu 2011 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Akcentace procesní orientace tvorby databázových struktur jako hlavního faktoru decelerace odezvy webových aplikací.
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza a zpracování signálů programem MATLAB
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Linda, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza kovů v tkáních škeble říční (Anodonta anatina) v řece Sázavě
Řešitel grantu Mgr. Michal Bílý, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Analýza vlivu psychického stresu a únavy operátora na výkonnost harvestorové technologie
Řešitel grantu Ing. Jan Macků, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Angola - Zlepšení institucionální podpory pro rozvoj OZŠ- Catabola
Řešitel grantu Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2011
Poskytovatel Ministerstvo zahraničních věcí ČR
více informací »
Aplikace moderních přístupů v řízení v oblasti vysokého školství v ČR
Řešitel grantu Ing. Lucie Kvasničková Stanislavská, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA PEF
více informací »
 
page foot