| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 5 (1) 6 (1) A (304) B (91) C (99) Č (14)
D (161) E (195) F (80) G (39) H (135) I (184) J (12) K (133) L (43) M (384)
N (119) O (192) P (468) Q (3) R (148) Ř (9) S (408) Š (13) T (152) U (47)
Ú (13) V (937) W (7) X (1) Y (4) Z (195) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Analýza kraniometrické variability v populaci srnce obecného (Capreolus capreolus) v okrese Žďár nad Sázavou
Řešitel grantu Ing. Klára Košinová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza půdní mikrovariability po zpracování půdy kypřičem s parabolickými slupicemi v závislosti na makrovariabilitě půdních podmínek na půdním bloku.
Řešitel grantu Michael Hofbauer
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Analýza stavu a perspektiv dřevozpracujícího průmyslu v ČR
Řešitel grantu Ing. Radek Rinn, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Analýza vlivu biopaliv na průběh tlaku ve spalovacím prostoru přeplňovaného vznětového motoru
Řešitel grantu Ing. Daniel Mader
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza vlivu směsných biopaliv na provozní parametry vznětových motorů
Řešitel grantu Ing. Petr Jindra, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Aplikace rostlinných explantátů v množení a šlechtění rostlin; molekulární proteomické analýzy u vybraných plodin
Řešitel grantu Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Asociační studie polymorfismů a genových expresí u prasečích genů CYP2E1, HSD3B1 a RDH16 ve vztahu k hladině androstenonu, skatolu a indolu v tukové tkáni prasat
Řešitel grantu Ing. Kateřina Zadinová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Abrazivní opotřebení bainiticko-martenzitických ocelí
Řešitel grantu Ing. Adam Kešner, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
Aktivita jelena evropského (Cervus elaphus) a jelena siky (Cervus nippon) ve VVP Hradiště.
Řešitel grantu Mgr. Tomáš Peterka
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Algoritmy včasného rozpoznání operací realizovaných za účelem zkrácení DPH se zacílením na převládající daňové úniky realizované v organizovaných spojeních osob nebo za použití ukradené identity - v podmínkách systému kontrolních hlášení
Řešitel grantu Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Alternativní metody ochrany zeleniny proti houbovým patogenům
Řešitel grantu Ing. Eva Zusková
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Analýza genové exprese a akumulace dehydrinů u smrku ztepilého
Řešitel grantu RNDr. Jaroslav Čepl, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Analýza modelů cenové konkurence na oligopolních trzích potravinářských komodit
Řešitel grantu Ing. Lenka Kopecká, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza stimulů rozvoje dřevozpracujícího průmyslu v České a Slovenské republice a jejich vyhodnocení, využití a vliv na rozvoj DSP v podmínkách obou států.
Řešitel grantu Ing. Zuzana Gaffová
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza vlivu biopaliv na provozní parametry spalovacích motorů
Řešitel grantu Ing. Petr Jindra, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza vybraných metod odhadu říční batymetrie
Řešitel grantu Ing. Luděk Bureš, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Aplikace modelů volatility GARCH na trhu zemědělských komodit s aspektem asymetrie
Řešitel grantu Ing. Michal Čermák
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Asociace vybraných SNP mutací kandidátních genů s hladinami složek kančího pachu a parametry jatečné hodnoty.
Řešitel grantu Ing. Kateřina Zadinová, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Aktivní zapojení studentů oboru Produkční zahradnictví do experimentů orientovaných na ovocné dřeviny při řešení diplomových prací
Řešitel grantu doc. Ing. Josef Sus, CSc.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně - ekonomického, politického a právního v České republice
Řešitel grantu prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
 
page foot