| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Analýza realizační efektivnosti poskytovaných dotací zemědělským podnikům
Řešitel grantu Ing. Zdeňka Náglová
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza současného stavu a návrh opatření pro systematické uplatňování systémů integrované ochrany proti obtížně hubitelným a rezistentním plevelům v obilninách
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2017
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Analýza vlivu kvality výškopisných dat na hydrologické charakteristiky povodí
Řešitel grantu Ing. Štěpán Vizina
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Analýza vybraných faktorů efektivity fungování rurálních produkčních a mikrofinančních institucí
Řešitel grantu Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Analýza vývoje krajiny ČR v podrobném měřítku hodnocení
Řešitel grantu doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Angola - technická podpora
Řešitel grantu Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel Ministerstvo zahraničních věcí ČR
více informací »
Aplikace molekulárních markerů u méně známých druhů tropických a subtropických rostlin: studium genetické variability mezi populacemi; ověření genetické stability u in vitro regenerantů
Řešitel grantu Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Atraktivita suchem stresovaných stromů pro xylofágní druhy brouků a jejich hmyzí predátory na pokusných plochách na ŠLP v Kostelci nad Černými lesy
Řešitel grantu Ing. Petr Šenfeld
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analytická podpora mapování rizik
Řešitel grantu doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo vnitra ČR
více informací »
Analýza faktorů ovlivňujících rozdílné postavení mužů a žen na trhu práce
Řešitel grantu Ing. Hana Vostrá Vydrová
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza fyzikálních vlastností vybraných komodit komunálního odpadu
Řešitel grantu Ing. David Houška
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA TF
více informací »
ANALÝZA HODNOTOVÉ PRODUKCE V POROSTECH S PROBÍHAJÍCÍ PŘESTAVBOU NA LÚ KLOKOČNÁ (LESY ČR, s. p.)
Řešitel grantu Ing. Otakar Švec
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza charakteristik povodí s využitím geografického informačního systému - GIS a porovnání jejich závislostí
Řešitel grantu Ing. Štěpán Vizina
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Analýza vstupních dendrometrických veličin pro zjištění podílu jakostních tříd u buku lesního (Fagus sylvatica L.)
Řešitel grantu Ing. Lubomír Tipmann, DiS.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza vybraných faktorů ovlivňujících výskyt Chalara fraxinea v prostředí – pokračování
Řešitel grantu Ing. Ludmila Havrdová
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza vybraných technických a technologických parametrů výroby energetické štěpky
Řešitel grantu doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Angola - Posilování místních kapacit vedoucí k upevnění udržitelnosti výstupů předchozícj úprojektů ZRS ČR v oblasti odborného vzdělávání
Řešitel grantu Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo zahraničních věcí ČR
více informací »
Antimikrobiální a antioxidační aktivita extraktů a látek rostlinného původu
Řešitel grantu prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Aplikace Evropské úmluvy o krajině do zásad územního rozvoje
Řešitel grantu prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Aplikace užití solárních technologií v zemědělském a environmentálním inženýrství
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
 
page foot