| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Autonomní navádění secích strojů a automatické zjišťování nadměrně zhutněného podorničí
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. František Kumhála
Trvání grantu 2018 - 2021
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Analýza citlivosti nového odhadu heritability k předpokladům platnosti Hardy-Weinbergovy rovnováhy
Řešitel grantu Ing. Kateřina Chaloupková
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza komoditní struktury českého agrárního zahraničního obchodu
Řešitel grantu prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza komoditní struktury českého agrárního zahraničního obchodu
Řešitel grantu Ing. Tomáš Vacek, PhD.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza konsekvencí obchodování s emisemi skleníkových plynů v lesním hospodářství ČR
Řešitel grantu doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza kraniometrické variability v populaci srnce obecného (Capreolus capreolus) v okrese Žďár nad Sázavou
Řešitel grantu Ing. Klára Matějka Košinová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza půdní mikrovariability po zpracování půdy kypřičem s parabolickými slupicemi v závislosti na makrovariabilitě půdních podmínek na půdním bloku.
Řešitel grantu Michael Hofbauer
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Analýza stavu a perspektiv dřevozpracujícího průmyslu v ČR
Řešitel grantu Ing. Radek Rinn, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Analýza vlivu směsných biopaliv na provozní parametry vznětových motorů
Řešitel grantu Ing. Petr Jindra, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Aplikace rostlinných explantátů v množení a šlechtění rostlin; molekulární proteomické analýzy u vybraných plodin
Řešitel grantu Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Asociační studie polymorfismů a genových expresí u prasečích genů CYP2E1, HSD3B1 a RDH16 ve vztahu k hladině androstenonu, skatolu a indolu v tukové tkáni prasat
Řešitel grantu Ing. Kateřina Zadinová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Abrazivní opotřebení bainiticko-martenzitických ocelí
Řešitel grantu Ing. Adam Kešner, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
Aktivita jelena evropského (Cervus elaphus) a jelena siky (Cervus nippon) ve VVP Hradiště.
Řešitel grantu Mgr. Tomáš Peterka
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Algoritmy včasného rozpoznání operací realizovaných za účelem zkrácení DPH se zacílením na převládající daňové úniky realizované v organizovaných spojeních osob nebo za použití ukradené identity - v podmínkách systému kontrolních hlášení
Řešitel grantu Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Analýza genové exprese a akumulace dehydrinů u smrku ztepilého
Řešitel grantu RNDr. Jaroslav Čepl, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Analýza modelů cenové konkurence na oligopolních trzích potravinářských komodit
Řešitel grantu Ing. Lenka Kopecká, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza stimulů rozvoje dřevozpracujícího průmyslu v České a Slovenské republice a jejich vyhodnocení, využití a vliv na rozvoj DSP v podmínkách obou států.
Řešitel grantu Ing. Zuzana Gaffová
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza vlivu biopaliv na provozní parametry spalovacích motorů
Řešitel grantu Ing. Petr Jindra, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza vybraných metod odhadu říční batymetrie
Řešitel grantu Ing. Luděk Bureš, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Aplikace modelů volatility GARCH na trhu zemědělských komodit s aspektem asymetrie
Řešitel grantu Ing. Michal Čermák
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA PEF
více informací »
 
page foot