| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 5 (1) 6 (1) A (304) B (91) C (99) Č (14)
D (161) E (195) F (80) G (39) H (135) I (184) J (12) K (133) L (43) M (384)
N (119) O (192) P (468) Q (3) R (148) Ř (9) S (408) Š (13) T (152) U (47)
Ú (13) V (937) W (7) X (1) Y (4) Z (195) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Analýza chybového chování v rozhodovacím procesu manažerů s využitím manažerské simulační hry FactOrEasy®
Řešitel grantu Ing. Michal Prokop, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza nových postupů sběru dat z víceoperačních strojů k určování jejich výkonnosti
Řešitel grantu Ondřej Nuhlíček
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza týmových rolí v IT projektech pomocí speciální hry AGILNĚ
Řešitel grantu Ing. Ondřej Havazík
Trvání grantu 2019 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Atributy řízení alternativních business modelů v produkci potravin
Řešitel grantu prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Automatizovaná klasifikace činností uživatelů při laboratorním testování použitelnosti a UX
Řešitel grantu Ing. Jakub Štěpán Novák
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny
Řešitel grantu prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Aktivní management pro podporu biodiverzity, stability a adaptability lesních ekosystémů na probíhající změny prostředí na lesních a nelesních půdách
Řešitel grantu Ing. Jan Cukor, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza objemových rozdílů mezi výstupy z prvotní evidence harvestorů a stanovením porostní zásoby metodikou národní inventarizace lesů II.
Řešitel grantu Ing. Monika Löwe
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza rizik spojených s přenosem velkokapacitních dat a dat ze senzorických sítí prostřednictvím bezdrátového přenosu v pásmech ISM
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Hart, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza vlivu biopaliv na provozní parametry spalovacích motorů
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Kotek, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza vybraných fyzikálních vlastností půdy po aplikaci biouhlu
Řešitel grantu Ing. Václav Novák, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Antimikrobiální látky z rostlin a jejich využití v ochraně zemědělských produktů
Řešitel grantu Ing. Martina Šašková
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Aplikace biotechnologických a proteomických postupů u vybraných plodin
Řešitel grantu Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Are forests getting younger? A case study of environmental changes impact on growth dynamics of old-growth forests of Carpathians
Řešitel grantu Bc. Krešimir Begovič
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Asymetrické vlivy změn úrokových sazeb ČNB na investiční aktivitu ekonomických subjektů v odvětvích národního hospodářství ČR
Řešitel grantu Ing. David Křížek, PhD.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Autonomní navádění secích strojů a automatické zjišťování nadměrně zhutněného podorničí
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. František Kumhála
Trvání grantu 2018 - 2021
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Analýza citlivosti nového odhadu heritability k předpokladům platnosti Hardy-Weinbergovy rovnováhy
Řešitel grantu Ing. Kateřina Chaloupková
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza komoditní struktury českého agrárního zahraničního obchodu
Řešitel grantu prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza komoditní struktury českého agrárního zahraničního obchodu
Řešitel grantu Ing. Tomáš Vacek, PhD.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza konsekvencí obchodování s emisemi skleníkových plynů v lesním hospodářství ČR
Řešitel grantu doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
 
page foot