| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Analýza růstových trendů smíšených lesních porostů: testování dendrochronologických metod
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Analýza trendů početnosti skokana štíhlého (Rana dalmatina) na severočeských výsypkách
Řešitel grantu Ing. Daniela Budská (Smolová)
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Analýza základního odtoku
Řešitel grantu Ing. Tereza Vrbová
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Aplikace genetických a statistických metod ve šlechtění rostlin a hospodářských zvířat
Řešitel grantu Ing. Jakub Vašek, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Aplikace regionální frekvenční analýzy a metody L-momentů pro vyhodnocení erozní účinnosti srážek
Řešitel grantu Ing. Alena Pavlásková
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Assessing water quality improvement options concerning nutrient and pharmaceutical contaminants in rural watersheds
Řešitel grantu prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Trvání grantu 2014 - 2017
Poskytovatel Finanční mechanismus EHP/Norska
více informací »
Atraktivita částí elektromagnetického spektra pro hmyz
Řešitel grantu Ing. Michal Pikner
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Agricultural Drought Monitoring and Assessment driven by Satellites
Řešitel grantu prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Akumulace těžkých kovů ve vegetaci na kořenových čistírnách odpadních vod a v přirozených mokřadech
Řešitel grantu Ing. Tereza Dvořáková Březinová, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Akumulace vybraných volných aminokyselin v rostlinách čeledi Brassicaceae na půdě kontaminované kadmiem
Řešitel grantu Ing. Veronika Zemanová, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Alternativy zpracování biomasy a živočišných odpadů v bioplynových stanicích a jejich vliv na ekonomiku podniku
Řešitel grantu Ing. Jiří Mach, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Amount of nutrients in soil and in the above-ground biomass and its effect on different sward-height patches under different grazing regimes
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. Vilém Pavlů
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Analýza a návrh úpravy pravidel pro stanovení výše příspěvků a dotací pro vysoké školy z rozpočtu MŠMT na základě výsledků analýzy DEA efektivnosti
Řešitel grantu Ing. Martin Flégl, PhD.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza a řešení environmentálních rizik provozu malých vodních elektráren ve vazbě na vodní organizmy
Řešitel grantu prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Analýza a vizualizace výstupů GPS telemetrie jelenovitých v Doupovských horách a NP České Švýcarsko
Řešitel grantu Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel CIGA
více informací »
Analýza distribuce a infiltrace srážek v porostech kukuřice seté
Řešitel grantu doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza dopadů dotačních programů v oblasti cestovního ruchu na ekonomiku turistické oblasti Český Ráj
Řešitel grantu Ing. Michaela Havlíková, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza elektrických vlastností systémů v oblasti fyzikální energetiky a zemědělských produktů
Řešitel grantu prof. Ing. Martin Libra, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza mitochondriální a jaderné DNA ryb rodu karas (Carassius)
Řešitel grantu Ing. Kateřina Rylková, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Analýza parametrů supravodivé levitace, konstrukce
Řešitel grantu Ing. Martin Vosátka
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA TF
více informací »
 
page foot