| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Aktivity Proof-of-Concept na ČZU v Praze
Řešitel grantu Ing. Gabriela Jirátová
Trvání grantu 2016 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Algoritmy včasného rozpoznání operací realizovaných za účelem zkrácení DPH se zacílením na převládající daňové úniky realizované v organizovaných spojeních osob nebo za použití ukradené identity - v podmínkách systému kontrolních hlášení
Řešitel grantu Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Alternativní metody ochrany zeleniny proti houbovým patogenům
Řešitel grantu Ing. Eva Zusková
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Analýza genové exprese a akumulace dehydrinů u smrku ztepilého
Řešitel grantu RNDr. Jaroslav Čepl, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Analýza modelů cenové konkurence na oligopolních trzích potravinářských komodit
Řešitel grantu Ing. Lenka Kopecká, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza stimulů rozvoje dřevozpracujícího průmyslu v České a Slovenské republice a jejich vyhodnocení, využití a vliv na rozvoj DSP v podmínkách obou států.
Řešitel grantu Ing. Zuzana Gaffová
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza vlivu biopaliv na provozní parametry spalovacích motorů
Řešitel grantu Ing. Petr Jindra
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza vybraných metod odhadu říční batymetrie
Řešitel grantu Ing. Luděk Bureš
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Aplikace modelů volatility GARCH na trhu zemědělských komodit s aspektem asymetrie
Řešitel grantu Ing. Michal Čermák
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Asociace vybraných SNP mutací kandidátních genů s hladinami složek kančího pachu a parametry jatečné hodnoty.
Řešitel grantu Ing. Kateřina Zadinová, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Assessing the influence of trail characteristics on monitoring visitors in protected areas: a case-study from the Czech Republic.
Řešitel grantu Luís Carlos Neto Monteiro
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Aktivní zapojení studentů oboru Produkční zahradnictví do experimentů orientovaných na ovocné dřeviny při řešení diplomových prací
Řešitel grantu doc. Ing. Josef Sus, CSc.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně - ekonomického, politického a právního v České republice
Řešitel grantu prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Analýza efektivnosti investičních podpor v potravinářském průmyslu
Řešitel grantu Ing. Zdeňka Náglová
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza národní lesnické politiky v České republice jako nástroje pro přípravu, formulaci a realizaci evropské lesnické politiky
Řešitel grantu Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2017
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Assessing informal trail network impacts on protected areas landscapes: a case-study from Portugal
Řešitel grantu Luís Carlos Neto Monteiro
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Autonomní měřící platforma pro práci v polních podmínkách
Řešitel grantu RNDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA TF
více informací »
A new methodological approach for identification of industrial pollution: Isotope fingerprinting and bacterial community changes
Řešitel grantu prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2017
Poskytovatel Finanční mechanismus EHP/Norska
více informací »
Adhezivní vlastnosti probiotických kmenů k buňkám střevní mukózy
Řešitel grantu doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Analyses of Institutional, Educational and Technological Measures in Family Farming leading to Sustainable Rural Development in selected regions of the Global South
Řešitel grantu Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
 
page foot