| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Vyhledávání

Informace o projektu

Název projektu:
Materiálové a energetické využití skládkovaného odpadu za účelem snížení jeho celkovému objemu minimalizace biologicky rozložitelného podílu
Material and energetic utilitazion of landfilled waste in order to decrease its total volume and minimize biologocally degrdable fraction
Řešitel:
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání:
2008 - 2011
Číslo grantu:
2B08082 (Interní číslo grantu: 21140/1334/3304)
Poskytovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MSM )
Komentář:
 
page foot