| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Vyhledávání

Informace o projektu

Název projektu:
Vývoj a optimalizace fytoremediační technologie s využitím podporované fytoextrakce těžkých kovů při zachování biologické stability půd
Development and optimization of phytoremediation technology using enhanced phytoextraction of heavy metals with preserved biological stability of the soils
Řešitel:
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání:
2008 - 2011
Číslo grantu:
QH81167 (Interní číslo grantu: 21140/1421/4205)
Poskytovatel:
Ministerstvo zemědělství ČR (MZE )
Komentář:
 
page foot