| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Vyhledávání

Informace o projektu

Název projektu:
Výzkum vlastností produktů biologické úpravy odděleně shromážděných komunálních bioodpodů z domácností v sídlištní zástavbě a zástavbě rodinných domů
Research of properties of products of biological treatment of separatelly collected municipal biowaste from households in blocks of flats and family houses
Řešitel:
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání:
2007 - 2009
Číslo grantu:
SPII2F1/21/07 (Interní číslo grantu: 21140/1432/4304)
Poskytovatel:
Ministerstvo životního prostředí ČR (MZP )
Komentář:
 
page foot