| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Vyhledávání

Informace o projektu

Název projektu:
Vliv druhové skladby porostů na stav a vývoj půd
Effects of species composition of forest stands on the state and dynamics of soils
Řešitel:
doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.
Trvání:
2006 - 2006
Číslo grantu:
IG 15./2006 (Interní číslo grantu: 41120/1312/3139)
Poskytovatel:
GA FLE (GA FLE)
Komentář:
 
page foot