| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Vyhledávání

Informace o projektu

Název projektu:
Studium funkcí rostlinného pokryvu půdy v meziporostním období jako součásti systému agro-environmentálních opatření Horizontálního plánu rozvoje venkova
Survey of the plant cover functions on the soil in the inter-cropping period as a part of the agro-environmental measures within the Horizontal plan of rural development.
Řešitel:
doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.
Trvání:
2004 - 2007
Číslo grantu:
QF4167 (Interní číslo grantu: 21150/1424/4248)
Poskytovatel:
Ministerstvo zemědělství ČR (MZE )
Komentář:
 
page foot