| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Vyhledávání

Informace o projektu

Název projektu:
Experimentální studium mobility kovů v půdách uměle kontaminovaných popílkem ze sekundární metalurgie Pb
Experimental investigation of metal mobility in soils spikem by flying ash from secondary lead smelters
Řešitel:
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání:
2006 - 2008
Číslo grantu:
GA526/06/0418 (Interní číslo grantu: 21140/1412/4123)
Poskytovatel:
Grantová agentura ČR (GA0 )
Komentář:
 
page foot