| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Vyhledávání

Informace o projektu

Název projektu:
Hodnocení poškození zrnin určených k potravinářským a krmivářským účelům s ohledem na použitou technologii dopravy a posklizňového ošetřování
Evaluation of the degree of grain damage intended for food and feed purposes with regard to the technology used in post-harvest transportation and treatment
Řešitel:
Ing. Anna Vagová
Trvání:
2019 - 2019
Číslo grantu:
2019:31170/1312/3121 (Interní číslo grantu: 31170/1312/3121)
Poskytovatel:
GA TF (GA TF)
Komentář:
 
page foot