| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Vyhledávání

Informace o projektu

Název projektu:
Ochrana proti plísni bramboru podle náchylnosti odrůd k chorobě na základě nových poznatků o epidemiologii patogena se zřetelem na životní prostředí, ekonomické aspekty ochrany a kvalitu produkce
Potato late blight control according to varietal susceptibility to disease based on new knowledge of pathogen epidemiology with regard to environment, economical aspects of control and production quality.
Řešitel:
prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
Trvání:
2005 - 2009
Číslo grantu:
QG50055 (Interní číslo grantu: 21180/1424/4234)
Poskytovatel:
Ministerstvo zemědělství ČR (MZE )
Komentář:
 
page foot