| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Vyhledávání

Informace o projektu

Název projektu:
Specifikace odrůdové skladby a podmínek pěstování obilovin a brambor pro pro-dukci škrobu s nepotravinářským využitím
Selections of cereals and potatoes cultivars and specification of growth suitable conditions for non-food starch production
Řešitel:
Ing. Oldřich Faměra, CSc.
Trvání:
2005 - 2008
Číslo grantu:
1G57056 (Interní číslo grantu: 21310/1424/4226)
Poskytovatel:
Ministerstvo zemědělství ČR (MZE )
Komentář:
 
page foot