| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Vyhledávání

Informace o projektu

Název projektu:
RESTEP - Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources
RESTEP - Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice
Řešitel:
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání:
2011 - 2014
Číslo grantu:
LIFE10 ENV/CZ/649 (Interní číslo grantu: 21140/1540/5408)
Poskytovatel:
Evropská komise (EU)
Komentář:

Popis projektu

Projekt ReStEP - Regional Sustainable Energy Policy - je financován Evropskou komisí v rámci programu LIFE+ a finančně podporován Ministerstvem životního prostředí ČR.

Cílem projektu je vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování pro navrhování a posuzování energetických záměrů z oblasti obnovitelných a alternativních zdrojů energie.

Tato nová metoda využívá jako základní inovativní softwarový nástroj interaktivní mapu potenciálu a limitů obnovitelných a alternativních zdrojů energie v České republice.

Projekt vytváří prostředí a nástroje pro efektivní implementaci politiky a legislativy Evropské unie s důrazem na urbanistické plánování a přírodní zdroje, a to ve všech oblastech České republiky. Definuje možnosti a parametry využití obnovitelných zdrojů energie a biopaliv v dlouhodobých časových horizontech s ohledem na principy ekologické, ekonomické i sociální udržitelnosti, zachování biodiverzity, potravinové bezpečnosti a lokální energetické soběstačnosti dané lokality. Více informací o projektu naleznete na stánkách www.restep.cz.
Informační roll-up k nahlédnutí zde.
 
page foot