| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Vyhledávání

Informace o projektu

Název projektu:
COMPETE - International comparisons of product supply chains in the agro-food sectors: determinants of their competitiveness and performance on EU and international markets
International comparisons of product supply chains in the agro-food sectors: determinants of their competitiveness and performance on EU and international markets
Řešitel:
prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
Trvání:
2012 - 2015
Číslo grantu:
7.RP 312029 (Interní číslo grantu: 11110/1541/5406)
Poskytovatel:
Evropská komise (EU)
Komentář:

Popis projektu

Výzkumný projekt EU s cílem posílit konkurenceschopnost evropského zemědělsko-potravinářského sektoru

Evropská komise pověřila konsorcium šestnácti evropských partnerů řešením výzkumného projektu - "Mezinárodní srovnání hodnotových řetězců v zemědělsko-potravinářských sektorech: Determinanty jejich konkurenceschopnosti a výkonnosti na EU a mezinárodních trzích" (COMPETE). Evropský zemědělsko-potravinářský sektor čelí globálním výzvám vyplývajícím ze změn v nabídce a poptávce po potravinách, stejně jako z vyššího počtu aktérů a úrovně tržní integrace. Zmíněné vytváří tlak na efektivnost a inovace v současné výrobě a distribuci potravin. Projekt COMPETE si klade za cíl poskytnout komplexnější pohled na hlavní faktory determinující konkurenceschopnost evropských zemědělsko-potravinářských hodnotových řetězců, což umožní lepší zacílení politiky na evropské i vnitrostátní úrovni. Projekt je inovativní v tom, že se nezabývá izolovaným pohledem na výkonnost zemědělských a potravinářských podniků, ale komplexním pohledem na celý hodnotový řetězec. Projekt COMPETE odpoví na tři hlavní otázky:
 • Jak by měla být konkurenceschopnost definována a měřena?
 • Jaké jsou hlavní determinanty konkurenceschopnosti?
 • Jak mohou tvůrci politiky nejlépe posílit konkurenceschopnost a prosadit znalostní bio-ekonomiku v Evropě?
Realizace projektu byla zahájena ve dnech 19. - 20. listopadu 2012 úvodním setkáním konsorcia v IAMO v Halle (Saale), Německo a na tříleté období svého trvání projekt získal příspěvek od Evropské komise ve výši 2,42 mil. EUR. Na pořadu jednání byla diskuse o důležitých milnících projektu. Partneři rovněž vypracovali strategii dialogů se zúčastněnými stranami s cílem zajistit rozsáhlé šíření dosažených výsledků projektu. Konsorcium projektu COMPETE, které je koordinováno Leibnizovým institutem pro rozvoj zemědělství ve střední a východní Evropě (IAMO), sdružuje akademické pracovníky, obchodní organizace, nevládní organizace, zemědělské družstvo i poradenské organizace. Za účelem získání znalostí o zemědělsko-potravinářském sektoru však spolupracuje i s dalšími zemědělci, zpracovateli potravin a spotřebitelskými sdruženími. Mezi partnery projektu patří následující organizace:
 • Leibniz Institut fur Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa (IAMO), Německo – koordinátor projektu
 • Institute of Agricultural Economics (IAE), Rumunsko
 • Wageningen Universiteit (WU), Nizozemí
 • Univerza na Primorskem- Universita della Primorska Universita del Litorale (UP), Slovensko
 • Česka zemědělska univerzita v Praze (CULS), Česká republika
 • Universita degli Studi di Milano (UMIL), (DEMM), Itálie
 • University of Newcastle upon Tyne (UNEW), Velká Británie
 • Ekonomski Fakultet, Univerzitet u Beogradu (BEL), Srbsko
 • Magyar Tudomanyos Akademia Kozgazdasagtudomanyi Intezet (CERS-HAS), Maďarsko
 • Uniwersytet Warszawski (UNIWARSAW), Polsko
 • Vod Jetřichovec, Družstvo (VODJ), Česká republika
 • Potravinářská komora České republiky (FFDI), Česká republika
 • Balkan Security Network (BSN), Srbsko
 • Asociatia Romana de Economie Rurala si Agroalimentara "Virgil Madgearu” (ARERA), Rumunsko
 • Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie eV (BVE), Německo
 • Federazione Italiana dell’Industria Alimentare Associazione (FED), Itálie
Další informace o projektu jsou dostupné na oficiálních webových stránkách: http://www.compete-project.eu
 
page foot