| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Vyhledávání

Informace o projektu

Název projektu:
Podnikové determinanty ovlivňující inovační klima v malých a středních podnicích v České republice
Corporate determinants of innovation climate in SME in the Czech Republic
Řešitel:
prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
Trvání:
2011 - 2012
Číslo grantu:
201111140064 (Interní číslo grantu: 11140/1312/3137)
Poskytovatel:
GA PEF (GA PEF)
Komentář:
 
page foot