| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Vyhledávání

Informace o projektu

Název projektu:
Vyhodnocení dopadů globálních klimatických změn na rozšíření a voltinizmus Ips typographus (L.) (Col.: Curculionidae, Scolytinae) ve smrkových porostech České republiky jako východisko pro jejich trvale udržitelný management
Analysis of the climate change impacts on the distribution and voltinism of Ips typographus in spruce forests of the Czech Republic as underlying information for their sustainable management
Řešitel:
prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
Trvání:
2009 - 2011
Číslo grantu:
QH91097 (Interní číslo grantu: 43150/1421/4205)
Poskytovatel:
Ministerstvo zemědělství ČR (MZE )
Komentář:
 
page foot